Kira Artışının Tespiti Davası Nasıl Açılır?

Gayrimenkul kiralamalarında mal sahibi ya da kiracı kira artışının tespiti için dava açabilmektedir. Peki, kira artışının tespiti davası nasıl açılır?

Gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında yapılan anlaşmaya istinaden sözleşme yapılır. Sözleşmede kira bedeline ilişkin bilgilere de yer verilmektedir. Kanun gereğince kira bedelinde ÜFE oranlarına göre zam yapılıyor. Ancak taşınmazın şerefiye durumunu değiştirecek gelişmelerin olması halinde ev sahibi fazla zam yapmak isteyebilmektedir.

Buna istinaden mal sahibi ya da kiracı kira artışının tespiti için dava açabilir. Peki, kira artışının tespiti davası nasıl açılır?

Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir. Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç 30 gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlamaktadır.

Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.

Dilekçe örneği

…...... HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI     :

VEKİLİ     :

DAVALI     :

KONU       : Kira bedelinin tespiti talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR    :

1- Davalı …/…/… tarihli kira sözleşmesi gereği müvekkilimin maliki bulunduğu taşınmazda aylık …TL kira karşılığı oturmaktadır.

2- Davalının ödemekte bulunduğu kira bedeli emsallerinin çok altında olduğundan müvekkil davalı kiracıya ……. tarihindeki ihtarname ile kira bedeli artırımı hakkındaki isteğini bildirmiş olmasına rağmen davalı buna yanaşmamıştır.

3- Aylık kira bedelinin toptan eşya ve geçim endeksleri ve ekonomik esaslar göz önünde tutularak  rayiç bedellere uygun bir oranda tespit edilebilmesi ve …….TL sına çıkarılmasını talep için sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.

H. NEDENLER                    : .... Sayılı kanun ve ilgili mevzuat .

H. DELİLLER                      : Kira sözleşmesi, ihtarname, bilirkişi incelemesi ve sair yasal

  deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda arz ettiğim  nedenlerden dolayı yargılama yapılarak kiralananın aylık kira bedelinin …TL.sı olarak tespitine, işbu kira bedelinin …/…/…tarihinde başlayan kira döneminden itibaren geçerli sayılmasına,yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıya tahmiline  karar verilmesini saygıyla vekaleten  dilerim. …/…/….

Davacı Vekili

Av.

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz