Kira Gelir Vergisi 2. Taksiti Hesabı 2017!


Kira gelir vergisinin 1.taksiti 1 - 31 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleşmişti. 2.taksit ise 1 Temmuz 2017 itibari ile başladı. Vergi mükellefi olan kişiler 31 Temmuz 2017 tarihine kadar ödeme yapabilecek.

Gelir Vergisi Kanunu’na göre işyerleri ve konutlarını kiraya veren şahısların elde ettiği gelirleri gayrimenkul sermaye iradı olarak belirtilmekte ve buna karşılık belirli koşullarda gelir vergisine tabi tutulması ise kira vergisi olarak ifade edilmektedir.

Konut kira geliri elde eden şahısların yıllık olarak istisna sınırı 2016 yılında 3.800 Türk Lirası’nın altı olarak belirlenmiştir. Yıllık 3.800 Türk Lirası’nın altında gelir elde eden şahıslar vergi dairesinde mükellef kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek olmadığı için vergiden muaf sayılır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi sitesi “www.gib.gov.tr” adresinde gelir vergisi tarifesi şu şekilde belirtilmiştir:

"Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

13.000 TL'ye kadar %15

30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası  %20

70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin  30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası  %27

70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası %35 oranında vergilendirilir.

Kira gelir verisinde beyanname ve ödeme ile ilgili işlemler vergi dairelerinde yapılıyor. Ve alternatif seçeneklerde mevcuttur. Bunlar Anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ile anlaşmalı bankalardan ödenebilmektedir."

Kira gelir Vergisinin 2. Taksitinin Hesaplama Örneği

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın gib.gov.tr sitesinden ulaştığımız verilere göre taksit hesaplaması şöyledir:

Mükellef (G), 2016 yılında konut kredisi kullanarak 220.000 TL’ye aldığı dairesini aylık 1.600 TL’den konut olarak kiraya vermiş ve 19.200 TL kira geliri elde etmiştir. Beyana tabi başka geliri olmayan mükellef, gerçek gider yöntemini seçmiş olup, bu konut ile ilgili 2.100 TL asansör ve sigorta gideri yapmıştır. Konut kredisi için 2016 yılında bankaya ödenen faiz tutarı da 4.400 TL’dir. Mükellef (G), konut olarak kiraya vermiş olduğu daire için 2016 yılında ödediği asansör, sigorta ve faiz gideri ile birlikte iktisap bedelinin % 5’i olan (220.000 x %5 =) 11.000 TL’yi indirim konusu yapabilecektir. Toplam Gider = 2.100 + 4.400 + 11.000 = 17.500 TL’dir.

Not: Gerçek gider usulünü seçen mükellefler, vergiden istisna edilen kısma isabet eden giderleri hasılatlarından gider olarak indiremeyecekler, sadece vergiye tabi hasılata isabet eden giderleri indirebileceklerdir. Bunun için toplam gider tutarının vergiye tabi hasılata isabet eden kısmının hesaplanması gerekir.

Vergiye tabi hasılata isabet eden gider aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır. Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat - Konut Kira Geliri İstisnası = 19.200 - 3.800 = 15.400 TL İndirilebilecek Gider = Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat Toplam Hasılat = 17.500 x 15.400 =14.036 TL 19.200 Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır

Gayrisafi İrat Toplamı 19.200 Türk Lirası

Vergiden İstisna Tutar 3.800 Türk Lirası

Kalan (19.200 – 3.800) 15.400 Türk Lirası

İndirilebilecek Gerçek Gider Tutarı 14.036 Türk Lirası

Vergiye Tabi Gelir (15.400 – 14.036) 1.364 Türk Lirası

Hesaplanan Gelir Vergisi 204,60 Türk Lirası

Damga Vergisi  51,40 Türk Lirası × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz