Kira Kontratı Örneği (Açıklamalarla Birlikte)


Gayrimenkul kiralamalarında kiraya veren ve kiracı tarafından kira kontratı imzalanmaktadır. Kira kontratı iki tarafın da şartlarının yazılı olarak bulunduğu, kira süreci kapsamında hakların korunmasını amaçlayan bir sözleşme türüdür. Kira kontratının imzalanmasıyla birlikte, sözleşmede yazılı olan tüm şartlar iki taraf için de kabul edilmiş sayılmaktadır.

Kira kontratı istenildiği takdirde taraflar tarafında hazır bir şekilde temin edildiği el ile doldurabilir, noter huzurunda yapılabilir veya bir emlak komisyoncusu tarafından da hazırlanabilir. Taraflar kendi arasında yapıyorsa tarafsız bir şahit bulundurmaları önemlidir. Noter tarafından yapılan kontratlarda noter harcı ve damga vergisi talep edilmektedir. Kontrat, eğer bir emlak komisyoncusu tarafından yapılmışsa komisyon bedeli de ödenmelidir. Emlak komisyoncusunun alacağı bedel, 1 yıllık kira bedelinin %10’luk kısmı + KDV olarak hesaplanacaktır. Bu bedeli yalnızca kiracı ödemekle yükümlüdür. Kira kontratında geçerli olan yasal hükümler Borçlar Kanunu ile yapılandırılmıştır.

Kontrat içerisinde kiracının ve mal sahibinin kişisel bilgileri, gayrimenkule ait bilgiler, kira bedeli ve ödeme şekli, taraflar arasında anlaşmada bulunulan özel şartlar yazılı olmalıdır.

Kira kontratının nasıl doldurulması gerektiğini şöyle örnekleyebiliriz:

 

KİRA KONTRATI

Dairesi: (Buraya taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılacak)

Mahallesi: (Burayı tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılacak)

Cadde/Sokağı: (Cadde veya sokak ismi yazılacak)

Numarası: (Mülkün numarası ve daire kapı numarası yazılacak)

Kiralananın Cinsi (Apartman dairesi / iş yeri )

 

Kiralayan: (Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak)

Kiralayanın T.C. Kimlik No: (Kiraya verenin T.C. Kimlik Numarası yazılacak)

Kiralayanın Adresi: (Kiraya verenin tam adresi yazılacak)

Kiracı: (Kiracının tam adı ve soyadı yazılacak)

Kiracının T.C. Kimlik No: (Kiracının T.C. Kimlik Numarası yazılacak)

Kiracının Adresi: (Kiracının tam adresi yazılacak)

 

Kontratın Başlangıç Tarihi: (Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi yazılacak)

Kontratın Süresi: (Kira sözleşmesinin süresi yazılacak)

Yıllık Kira Bedeli: (Kira bedelinin yıllık toplam tutarı yazılacak)

Aylık Kira Bedeli: (Her ay ödenecek kira bedeli yazılacak)

Kira Bedelinin Ödeme Şekli: (Her ayın onuncu gününe kadar banka hesabına yatırılacak)

Kiralananın Kullanım Şekli: (Yalnızca mesken olarak / Yalnızca iş yeri olarak)

Kiralananın Durumu (Sağlam, tam ve kullanıma hazırdır)

Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar: (………. marka kombi, elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz (endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer adet anahtarı)

ÖZEL ŞARTLAR

 1. Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.
 2. Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.
 3. Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.
 4. Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak  zararı karşılamak zorundadır.
 5. Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.
 6. Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.
 7. Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.
 8. Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.
 9. Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.
 10. Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.
 11. Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.
 12. Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.
 13. Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.
 14. Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.
 15. Kiracı, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.
 16. Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.
 17. Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.
 18. İşbu kontrat … (kiralanacak süre yazılacak) yıllıktır. Kontratın sona ermesinden bir ay evvel taraflar yazılı olarak ihtarda bulunmadıkları sürece kontrat yenilenmiş kabul edilir. Kiracı kira bitim tarihinde taşınmazı tahliye ederek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.
 19. İş bu kontrat ….. sayfa ve ……… maddeden ibaret olup 2 nüsha düzenlenip, muhatapların her birine verilmiştir. İhtilaf halinde ….... Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Aşağıda imzaları bulunan Mal Sahibi – Kiracı – Kiracı Kefili yukarıdaki bütün maddeleri herhangi bir tazyike maruz kalmadan okuyup imza suretiyle kabul etmiştir.

                                                                                                                               Tarih

 

            KEFİL                                          KİRACI                                 KİRAYA VEREN× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz