Kiracı Hangi Vergileri Öder?


Ülkemizde konutlar için bir takım vergiler alınmaktadır. Bu vergilerin bir kısmını konut sahibi öder. Ancak söz konusu konut içerisinde ikamet eden kiracıların da ödediği bir vergi vardır.

Çevre temizlik vergisini evde ikamet eden kişi ödemektedir, yani evde ikamet eden kişi kiracı ise bu vergiyi ödemek kiracının görevidir.

Pek çoğunuzun bildiği gibi konut alanında pek çok vergi çeşidi vardır. Söz konusu olan vergiler ilgili evde kiracının bulunması durumundan dolayı ödenecek vergilerin mükelleflerinin değişmesine sebep olabilir. Fakat söz konusu değişiklik sadece bir vergi türünde uygulanmakta olup bu çevre temizlik vergisidir. Çevre temizlik vergisi mükellefinin mülk sahibi değil de mülkü kullanan kişinin olmasından dolayı evde bulunan bir kiracı varsa, söz konusu verginin mükellefi bu kiracı olur.

Çevre temizlik vergisi adı verilen vergi türü, konutun aylık su faturaları üzerinden mükelleflere yansıtılır. Bu durumda ilgili kiracının söz konusu olan su faturasını ödemesi ile beraber çevre temizlik vergisi de ödenmiş olur. 2017 yılı içerisinde konutlara ait çevre temizlik vergisi, kullanılan su miktarı temel olarak alınması yolu ile metreküp başına Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalan alanlarda 26 kuruş, diğer normal belediye sınırları içerisinde kalan alanlarda ise 20 kuruş olarak hesaplanmaktadır.

 Bunun yanı sıra evde bir kiracının ikamet etmesi, konuta dair emlak vergisinin mükellefinin değişmesine sebep olmamaktadır. Söz konusu vergiyi konut sahibi ödemek ile yükümlü olmakla beraber, eğer var ise intifa hakkı sahibi, eğer her ikisi de yok ise bina ya da arazi üzerindeki malik gibi tasarruf eden kişiler bu vergisi ödemekle yükümlü olmaktadır.

Bu durumun yanı sıra bir bina ya da arazi üzerinde paylı mülkiyet durumu var ise malik olan kişiler sahip oldukları hisseler oranınca vergi ödemesine eğer söz konusu mülk elbirliği mülkiyet ise ilgili vergiden müteselsilen sorumlu bulunurlar. Söz konusu olan iki vergi türü de aynı ay içerisinde ödenir.

Söz konusu ödemelerin ilk taksiti Mart, Nisan ve Mayıs ayı boyunca, ikinci taksiti ise Kasım ayı içerisinde tahsil edilir. Fakat söz konusu emlak vergisinin bağlı bulunulan belediyeye gidilerek ya da vergi dairesine gidilerek ödenmesi gerekmektedir. Söz konusu olan emlak vergisi, normal yöreler içerisinde bulunulması halinde ‰ 1 oranında Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde yer alıyor ise ‰ 2 oranında tahsil edilir.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz