Konut Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır ? Ocak 2018 Yİ-ÜFE ve TEFE-TÜFE Oranları


Ocak 2018 Konut Kira Artış Oranı hesabı için, her ay 3’ünde Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) değerleri ile ülke ekonomisi hakkında değerlendirmeler yapılabiliyor. Ülkemizde oluşan enflasyon ise TÜFE-TEFE ve Yİ-ÜFE değerleri ile belirlenmektedir. Peki açıklanan bu oranlara göre Ocak 2018 Konut Kira Artış Oranı nedir ?

TEFE-TÜFE Nedir ?

Öncelikle bu terimlerin ne anlama geldiğini ele almak gerekiyor. TEFE ve TÜFE birbiri ile çok karıştırılabilen kavramlardır. Kısaca, TEFE ile fiyat artışları yani maliyetler belirlenirken, TÜFE ile fiyat artışlarında yaşanan talebin yönü belirlenmektedir.

TÜİK tarafından aylık olarak açıklanan enflasyon rakamlarına göre hesaplanması, 1 Temmuz 2012 itibari ile yürürlüğe girmiş olan  “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu”nun 344. Maddesine göre yapılmaktadır. İlgili madde gereğince TÜİK’in belirlediği Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranını geçmemek kaydı ile kira artışı belirlenmektedir.

Nasıl Hesaplama Yapılır ?

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 344.’üncü maddesi gereğince kira artışı, “Bir önceki kira yılının ÜFE artışını geçmeyecek şekilde düzenlenir” hükmüne göre yapılır. Ancak burada kesin bir hesaplama bulunmamaktadır. TUİK’in yayımlamış olduğu Yİ-ÜFE kullanıcı rehberinde ise bu hesaplamanın iki şekilde olabileceği açıkça görülmektedir.

a-) Bir önceki yılın (2016 Aralık) aynı ayına göre değişim, (% 15,47)

b-) 12 aylık ortalama değişim (Aralık-2016 / Aralık 2017) (% 15,82)

Yukarıda da görüldüğü gibi iki oran arasında da çok büyük farklar bulunmaktadır. Bu kapsamda karışıklığın ortadan kalkması amacıyla , 6.Hukuk Dairesinin verdiği “ Kira artışı, ÜFE’nin 12 aylık ortalaması oranında artırılır.” karar ile giderilmiştir.

Ocak 2018 Kira Artış Oranı Nedir ?

TUİK ‘in açıklamış olduğu Aralık 2017 verilerine göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi  (Yİ-ÜFE) değişim oranları;

Bir önceki aya göre (Kasım 2017) %1,37

Bir önceki yılın Aralık ayına göre (Aralık 2016) % 15,47

Bir önceki yılın aynı ayına göre (Aralık 2016) % 15,47 ve

12 Aylık ortalamaya göre % 15,82  olarak açıklanmıştır.

Bu rakamlara istinaden 2018 Ocak ayı kira artış oranı Yİ-ÜFE değeri 12 aylık ortalama değeri olan % 15,82 olarak uygulanacaktır.

Ev Sahibi – Kiracı İlişkisi

6098 sayılı “Türk Borçlar Kanunu”nun 344.’üncü maddesi ile belirlenen Yİ-ÜFE artış oranına göre artırılan kira oranları, düzenlendiği tarih itibariyle mevcut ayın değerleri göz önünde bulundurularak “Ev sahibi ve Kiracı” arasında yapılan kontrata direkt olarak etki etmektedir. Taraflar arasında yapılan sözleşme gereği bu rakamlar farklılık gösterebilir. Ancak uygulanabilecek en yüksek kira artış oranı 12 aylık Yİ-ÜFE ortalama değerinden fazla olamaz. Ayrıca bu kural 1 yıldan daha uzun süreli sözleşmelerde de geçerlidir.

2016 Ocak Döneminden 2018 Ocak Dönemine Kadar Olan Yİ-ÜFE (12 aylık ortalama ) Değerleri

MEVCUT YIL

MEVCUT AY

12 AYLIK ORTALAMA Yİ-ÜFE

2016

Ocak

% 5,28

2016

Şubat

% 5,50

2016

Mart

% 5,61

2016

Nisan

% 5,47

2016

Mayıs

% 5,19

2016

Haziran

% 4,97

2016

Temmuz

% 4,77

2016

Ağustos

% 4,91

2016

Eylül

% 4,07

2016

Ekim

% 4,51

2016

Kasım

% 4,07

2016

Aralık

% 3,93

2017

Ocak

% 4,30

2017

Şubat

% 4,96

2017

Mart

% 5,87

2017

Nisan

% 6,89

2017

Mayıs

% 8,01

2017

Haziran

% 9,02

2017

Temmuz

% 9,98

2017

Ağustos

% 10,94

2017

Eylül

% 12,05

2017

Ekim

% 13,26

2017

Kasım

% 14,47

2017

Aralık

% 15,38

2018

Ocak

% 15,82

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz