Köyde İnşaat İzni Alınır Mı ?

Köyde İnşaat İzni Alınır Mı ?

Yazımızın başında; köyde yapılacak olan inşaatlardan bahsetmeden önce konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramlardan bahsetmek istedik.

- Köy yerleşik alanı: Köy ya da mezralarda bulunan köy ortak yapılarının ( cami, köy konağı ) ve köyün nüfusuna kayıtlı olup orada sürekli oturan kişilere ait binaların en dışta kalanlarının dış kenarlarından bir çizgi geçirilir, bu çizginin içinde kalan alana köy yerleşik alanı denilir. Köy yerleşik alanını oluştururken önemli olan köy sakinlerine ait inşaların, yapılış tarihinde yürürlükte olan mevzuata ters düşmemesidir.

- İskan dışı alanlar : İmar planı sınırı, yerleşik alan sınırı, belediye ve mücavir imar sınırları, köy ve mezraların yerleşik alan sınırları dışında kalan alanlar iskan dışı alanlardır. Yani bu alanlarda inşaat yapılamaz.

Peki, yönetmeliğe göre köyde yapılacak bir inşaat için inşaat izni alınır mı? Köyde ev yapabilmek için yasal bir belge gerekli midir?

Köy alanlarıyla alakalı imar koşullarına Plansız Alanlar Tip Yönetmeliği açıklık getirmektedir. Plansız Alanlar Tip Yönetmeliği'ne göre, köy alanlarında yapılacak inşaatlar için de ruhsat alınması gereklidir. Fakat inşaat bittikten sonra alınan yapı kullanma iznini almak gerekli değildir. Yönetmelikte bu konu şöyle yer alıyor:

Köy yerleşik alanına dahil olacak ( sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut , 
tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köy odası, köy camii vb. köy ortak yapıları ) inşaat ve yapılar kullanma iznine tabi tutulmuyor. 

Ayrıca bu yapıların fen ve sağlık kurallarına uygun yapılması ve yapıyla alakalı köyün ihtiyar heyetinden de izin alınması gerekiyor. 

Bu yapılar dışındaki ruhsat gerektiren yapılar için inşaat ve yapı kullanma izni ise valilikler tarafından verilmektedir.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz