Mal Sahibini Koruyan Kira Kontratı


Ev sahibi ile kiracı arasındaki ilişkiye hukuksal bir dayanak oluşturan kira sözleşmesi, 2011 yılından sonra, “6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu” kapsamında yer almaya başladı. Daha önceleri “6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun” ile düzenlenen kira sözleşmeleri, mal sahibi ile kiracı arasında hazırlanarak kullanılacak taşınmazın kullanım süresini, hangi amaçzla kullanılacağı gibi maddeler içermektedir.

Kira Sözleşmesi Nedir?

Bir evin ya da işyerinin sahibi ile kiralayanı arasında doğan ilişkinin yasal zemin üzerinde de tescilini ifade eden belgeye kira sözleşmesi denir. Kira sözleşmesinin Türk Borçlar Kanunu'nun 209. maddesinde yer alan tanımı şu şekildedir: ''Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.''

Terim olarak tanımı bu şekilde ifade edilen kira sözleşmesi, genel olarak mal sahibi ile kiracı arasında doğabilecek sorunları ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemelerdir. Önceden kiracı ile ev sahibi arasında doğan sıkıntılar mahkemeye taşınıyordu. Bu türden sorunların doğmaması adına ev sahibi ile kiracı arasında başlayan ilişkinin en başında, hukuksal sorumluğu olan kira sözleşmesi imzalanarak ilerisi adına sağlıklı bir temel atılmış oluyor.

Kira sözleşmesinin resmiyet kazanması için sözleşme metninin üzerinde yer alan tarihin doldurularak hem ev sahibinin hem de kiracının imzaları bulunması gerekiyor. Ayrıca büyük yükümlükleri olan sözleşmede ileride sıkıntılar doğmaması adına noter huzurunda kira sözleşmesi de yapılabiliyor.

Öncelikle yapılacak olan kira kontratında, tarafların kimlik ve iletişim bilgilerine yer veriliyor olmalı. İleride iki tarafında mağduriyet yaşamaması adına sözleşmede demirbaşların o anki durumu hakkında detaylı bilgiye de yer verilmesi önem teşkil eder.

- Kira bedelinin senesi dolduğunda, mal sahibi istediği oranı ya da tüketici veya toptan eşya endeksi gibi oranlara göre arttırılacağı hususunu sözleşmeye eklemeli.

- Sözleşme esnasında müşterek ve müteselsil sorumluluk yüklenen kefil varsa, sözleşme yenilendiğinde sorumluğunun devam edeceği unutulmayıp sözleşmede belirtilmeli.

- Ev sahibi tahsil ettiği depozit bedeli ile iadesi hakkındaki hükümlere sözleşme yer vermeyi unutmamalı.

- Kiracının sözleşme süresince mülkü devir ve ciro edemeyeceği ile ortak alamayacağı belirtilmeli.

- Kullanımdan doğan elektrik, su, yakıt gibi masrafların kiracıya ait olduğunu içeren madde de kiracının haklarının korunması adına bina ya da daireye ait demirbaş giderlerin mal sahibine ait olduğu belirtilmeli.

- Mal sahibi kira bedelinin her ayın kaçıncı günü akşamına kadar ödenmesini istediğini belirtilmeli.

- Kiracının mal sahibinin yazılı izni olmadan mülkte değişiklik ve tadilat yapamayacağı da eklenmeli.

- Kiracının, dairede kendi kusuru nedeni ile meydana gelebilecek her türlü hasarın giderini kendisinin ödeyeceğine ya da tamir ettireceğine dair madde unutulmamalı.

Kontratın sona ermesine 15 gün kala tarafların birbirine yazılı beyanda bulunmaları gerekir. Herhangi bir bildirimde bulunulmadığı takdirde sözleşme ikinci yıl için otomatik yenilenir. Bu sebeple mal ikinci yıl geçerli olacak artış bedelini belirtmeli unutmamalı.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz