Mirasta Tasarruf Özgürlüğü!


Türk Medeni Kanunu'nun 505. maddesine göre mirasçı olarak altsoyu, ana ve babası, kardeşleri veya eşi bulunan miras bırakan, mirasının saklı paylar dışında kalan kısmında ölüme bağlı tasarrufta bulunabilir.

Mirasçılardan hiç kimse yoksa, miras bırakan kişi mirasının tamamında tasarrufta bulunabilmektedir. Mirasta tasarruf edilebilir kısmın hesaplanması için, terekenin miras bırakan kişinin vefat ettiği gün göz önünde bulundurulur. Hesaplama yapılırken miras bırakan kişinin borçları, cenaze giderleri, terekenin mühürlenmesi ve yazımı giderleri, miras bırakan kişi ile birlikte yaşayan ve onun tarafından bakılan kişilerin üç aylık geçim giderleri terekeden indiriliyor.

Mirasçıların Saklı Payları Nedir?

- Altsoy için yasal miras payının yarısı,

- Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,

- Kardeşlerden her biri için yasal miras payının sekizde biri,

- Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçü.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz