Refinansman Ücreti Yasal mı?


Kullanılmış bir kredinin daha avantajlı faiz oranlarına sahip başka bir banka kredisi kullanılarak kapatılmasına refinansman denmektedir. Peki, refinansman ücreti yasal mı?

Refinansman ücreti yasal mı?

Kullandığınız bir kredi, o günün şartlarına göre avantajlı ve en uygun olarak görünse de, zaman içerisinde değişen piyasa değerlerinden dolayı cazipliğini kaybedebilmektedir. Bu gibi durumlarda tüketiciler kredilerini yeniden yapılandırma yollarına başvurmaktadır. 

Refinansman sayesinde tüketici başka bir bankadan düşük oranlardan kullandığı kredi ile önceki kredisini kapatmış ve yeni kredi kullanmış olduğu bankaya daha düşük faiz oranı ile borçlanmış olmaktadır. 

Eğer kullandığınız krediyi yine kendi bankanızın daha avantajlı oranlarıyla kapatıyorsanız yapılan işlem aynı olmakla birlikte, bu kez “yeniden yapılandırma” adı altında kullanılmaktadır. Peki, refinansman ücreti yasal mı?

Refinansman ücreti?

Konu ile ilgili olarak açılan bir davada; ne için ödendiği belirtilmeden alınan refinansman masraflarının tüketiciye iade edilmesi gerektiğine yönelik karar alınmış bulunmaktadır.Alınmış olan bu karar ise;

2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Tüketici Mahkemesi sıfatıyla görülen davada, mahkeme heyeti bilirkişi raporuna istinaden tüketici lehine karar vermiş bulunmaktadır. 

Mahkemenin kararında, "Yapılandırma komisyonu adı altında ödemenin kredi sözleşmesiyle belirlenen gider ve ücret olmadığı, davacıdan kesilen paranın iyi niyet kurallarına aykırı düşecek şekilde tüketici aleyhine dengesizlik oluşturduğu, yasal mevzuat ve sözleşme hükümlerine göre bu miktarı davacının ödememesi gerektiği anlaşılmakla davacının davasının kabulü ile 4 bin 374 TL'nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine temyiz yolu açık olmak kaydıyla karar verildi." denilerek hüküm verilmiştir.

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz