Ruhsatsız Eve Nasıl Ruhsat Alınır?


       İnşaat ruhsatı; imar kanununa uygun bir şekilde inşaat yapımına başlama izni için verilen belgeye olarak tanımı yapılmaktadır. Peki, ruhsatsız eve nasıl ruhsat alınır?

Ruhsatsız eve nasıl ruhsat alınır?

İmar kanunu hükümlerine uygun olmayan ya da inşaat ruhsatı alınmadan yapılan yapılar ilgili kanun nezdinde kaçak yapı olarak değerlendirilmektedir.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 52 ve 63. maddelerinde yer alan sınırlamaların üzerinde inşa edilen yapılar, İmar Kanununun 27. maddesi kapsamı dışında olması nedeniyle muhtarlık izni alınmadan yapılan yapılar olmayıp ruhsatsız ev niteliği taşımaktadır. Peki, ruhsatsız eve nasıl ruhsat alınır?

Ruhsatı olmadan inşaat çalışmalarına başlanan ev için, kaçak tespitinden itibaren en fazla 1 ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, ilgili belediyeden veya valilikten mührün kaldırılmasını talep etmektedir. 

Kaçak yapıda ki, aykırılıkların giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür ilgili belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Kaçak yapıya ruhsat alabilmek için, taşınmazın bağlı olduğu ilgili belediyeye bir dilekçe ile başvuru da bulunulması gerekmektedir.

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz