Ruhsatsız Eve Nasıl Ruhsat Alınır?

İnşaat ruhsatı; imar kanununa uygun bir şekilde inşaat yapımına başlama izni için verilen belgeye denmektedir. Peki, ruhsatsız eve nasıl ruhsat alınır?

Ruhsatsız eve nasıl ruhsat alınır?

İmar kanunu hükümlerine uygun olmayan ya da inşaat ruhsatı alınmadan yapılan yapılara kaçak yapı denmektedir.

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 52 ve 63. maddelerinde yer alan sınırlamaların üzerinde inşa edilen yapılar, İmar Kanununun 27’inci maddesi kapsamı dışında olması nedeniyle muhtarlık izni alınmadan yapılan yapılar olmayıp ruhsatsız ev niteliği taşıyor.  Peki, ruhsatsız eve nasıl ruhsat alınır?

Ruhsatı olmadan inşaat çalışmalarına başlanan ev için, kaçak tespitinden itibaren en fazla 1 ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühür’ün kaldırılmasını istemektedir. 

Kaçak yapıda ki, aykırılıkların giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Kaçak yapıya ruhsat alabilmek için, taşınmazın bağlı olduğu belediyeye dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Örnek dilekçe; 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

….. (Şehir)

İlimiz……………………….…mah ……. ada ………… pafta ……… parselde ……..……………… adına kayıtlı taşınmaz üzerinde ruhsatsız olarak başlanan ……. katlı inşaata ruhsat verilmesi için gereğini arz ederim.

 

…../……/2016

Yapı Denetim Şirketi

Ekler:

1-) Tapu (güncel onaylı)

2-) Binanın kadastral tespiti ve yerleşim planı

3-) İmar durumu (güncel onaylı)

4-) Normal ruhsat evraklarının tümü

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz