Sanayi İmarlı Arsa Alınır mı ?


Arsalar, imar planında belirtilen durumlarına göre farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Sanayi imarlı arsalar da üzerinde sanayi işletmesi kurulabilen arsalar olarak tanımlanmaktadır. Peki, sanayi imarlı arsa alınır mı?

Sanayi imarlı arsa alınır mı?

Arsalar, imar planında belirtilen durumlarına göre farklı amaçlara göre tanımlanmış bulunmaktadır. Örneğin konut imarlı arsalar üzerinde konut, ticari imarlı alanlar üzerinde işyeri, hem konut hem ticari imarlı alanlarda ise konut ve işyeri yapılabiliyor.

Üzerinde sanayi işletmesi kurulabilen arsalara sanayi imarlı arsalar denmektedir. Bu özellikli arsalar genellikle Organize Sanayi Bölgelerinde (O.S.B.) bulunmaktadır.

Organize Sanayi Bölgeleri kısaca (O.S.B.); Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dâhilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve ilgili kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleri olarak tanımlanmaktadır.

Peki, sanayi imarlı arsa alınır mı? Sanayi imarlı arsa alınırsa ne olur?

Amaç almış olduğumuz arsa üzerinde konut yapmak değil ise sanayi imarlı arsalar alınabilir. Sanayi imarlı arsalar yatırımcılarına uzun vadelerde yüksek gelir vaadi sunmaktadır.

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz