Sit Alanında Onarım İzni Kaldırıldı mı ?


Doğal sit alanlarında yer alan taşınmazlara ait yapılması planlanan onarım ve tadilatlarda izin alınması zorunlu olan Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’ndan izin alma şartı kaldırdı. İzin şartı kaldırıldığına göre bundan sonra sit alanında yapılacak onarım ve tadilat işleri nasıl gerçekleşecek?

Sit Alanında Onarım İzni Kaldırıldı mı ?

Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlara ait taşınır ve taşınmaz varlıklara "Kültür varlığı", jeolojik devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli alanlara "Tabiat varlığı", çeşitli medeniyetlere ait kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler, tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlar sit alanları olarak tanımlamış bulunmaktadır.

Söz konusu doğal sit alanlarında yapımı gerçekleştirilecek onarım ve tadilatlarda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’ndan izin alma şartı kaldırılmış bulunmaktadır. 

Böylece Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyondan izin alınmadan imar mevzuatı kapsamında yetkili idarelerin izni ile onarım ve tadilatlar gerçekleştirilebiliyor.

Alınmış olan karar metni:

"Doğal Sit Alanlarında olup, ruhsatı ve mimari projesi daha önce komisyonca uygun görülen mevzuata uygun olarak tamamlanmış veya mevzuata uygun devam eden veya yapı ruhsatı almış veyahut yapı kullanma izni almış yapıların; vaziyet planında kaydırma ve yer değişikliği yapmamak, taban alanı büyüklüğü, kontur ve çatı dâhil bina yüksekliğini değiştirmemek kaydı ile imar planı değişikliğine gerek bulunmayan ve ilave yapılaşma içermeyen, yapı ruhsatı değişikliği gerektiren esaslı tadilatlarda, diğer basit tamir, onarım ve tadilatlarda,Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararına gerek duyulmaksızın imar mevzuatı kapsamında yetkili idarelerin izni ile yapılabileceğine; karar verildi."× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz