Site Yönetim Planı Hazırlamada 10 Adım


Konut Siteleri Yönetimleri, site yönetim planı hazırlarken aşağıdaki maddelere uymamaları, site yönetiminde sıkıntı çekmemeleri önemle taviye edilir.

Site Yönetim Planı, aslında kat malikleri arasındaki sözleşme niteliğinde hukuki bir plandır. Bu plan, kat irtifakı başvurusu esnasında irtifak sahiplerince, genellikle de oy birliği ile (irtifak sahiplerinin en az 4/5 oyu ile) hazırlanır ve tapu idaresine şerhle verilir. İçeriği ise; yönetim ve denetim kurullarının nasıl oluşacağı, giderlerin nasıl paylaşılacağı, kurullar ve toplanma zamanları ve kararların alınma nisabı başta olmak üzere Kat Mülkiyeti Kanununa uygun olan diğer maddelerden oluşur.

Site yönetimleri mevzuatı genel olarak 634 sayılı Kat mülkiyeti kanunundan alınmakla beraber, asıl ve siteye özel Mevzuat Yönetim Planıyla oluşturulur. Bina inşaatında oluşturulan geçici yönetimi ve kat irtifakı üzerinden tapu idaresine yönetim planını şerh ettiren müteahhitler bu planı hazırlarken Site Yönetim Danışmanlarına danışarak hazırlamaları, hazırlanan planın hem kanuna uygunluğu, hem de planda herhangi bir açıklık bulunmaması açısından önem arz etmektedir.

Site Yönetim Planı hazırlarken dikkat edilecek gereken en önemli konular şöyledir.
1. Site Yönetim planı, Kat Mülkiyeti Kanunu başta olmak üzere hiç bir yasaya muhalif bir madde içeremez, içermesi durumunda bu maddeler yok hükmündedir.
2. Site Yönetim planı, hukuki bir sözleşme olmanın yanında mali-idari-sosyal boyutları da içeren bir plan olmalıdır.
3. Site Yönetim planı, site yönetiminin anayasası gibi düşünülerek hazırlanmalıdır.
4. Site Yönetim planı farklı bir yerden direk alınıp kullanmak sıkıntılar doğurabileceğinden, en ince ayrıntısına kadar siteye özel bir plan olmalıdır.
5. Site yönetim planında anlaşılır bir dil kullanılarak, günümüz Türkçesi ile yazılmalıdır.
6. Yönetim planında, kanunun amir maddelerinin yanında bulunan ek tavsiye niteliğindeki maddeleri net olarak belirtilmeli ve herhangi bir tereddüte yer bırakılmamalıdır.
7. Yönetim planını oluşturulurken yazılacak maddeler, sitedeki yaşayan sakinlerin yaşam kültürü düşünülerek kurgulanmalı, plan uygulanmasına çok büyük katkı sağlayacağı kesindir. Aksi taktirde pratikte uygulaması olmayan resmi bir evraktan öteye gidemeyen bir plan durumunda olur.
8. Yönetim planı, kat malikleri ve site sakinlerin yaşamasını zorlaştırmaktan ziyade kolaylaştırmaya yönelik olmalıdır.
9. Yönetim planında, kat malikleri ve site sakinlerinin olası uyuşmazlıklarını giderme amacıyla bir uzlaşma kurulu oluşturulmalı.
10. Yönetim planı kurgulanırken, sürdürülebilir, sakinlerin memnuniyeti ve emlak değerinin artışını sağlamasına yardımcı olacak bir düşünce üzerine kurulmalıdır.
 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz