Tahliye Taahhütnamesi Geçerliliği


Günümüzde kiracıların sıkça duyduğu tahliye taahhütnamesi hakkında yanlış bilinen veya bilinmeyen bir kısım noktalara değineceğiz. Tahliye taahhütnamesi, konutu kiralayan kişinin belli bir tarihte ihtiyacı doğrultusunda ve 6570 sayılı yasa kapsamında tahliye imkanlarının kısıtlı kılınması sebebiyle, söz konusu kiracının belirtilen süreyi göz önünde bulundurarak kiralamış olduğu mülkiyeti istenilen süre içerisinde şartsız ve koşulsuz bir şekilde tahliye edeceğine dair vermiş olduğu söz yani yazılı bir şekilde beyanıdır.

Kiracı tahliye sözleşmesi olarak da bilinen kiracı taahhütnamesinin; kira sözleşmesinin imzalandığı dönem içerisinde yapılmaması gerekiyor.Bu şekilde hazırlanan bir taahhütname içinde belirlenen tarihin gelmesi ile kiracı tahliyesi istenebiliyor.Peki tahliye taahhütnamesi geçerlilik şartları nelerdir?

Tahliye taahhütnamesi;  kiracı ile kiralayan arasında kiracının bulunduğu gayrimenkulü tahliye etme şartları ve süresinin kesin olarak belirlendiği bir belge olarak ifade ediliyor. 

Kiralayan ile kiracı arasında olan anlaşmazlıklarda kiracının evi sorunsuz boşaltması için Tahliye Taahhütnamesi hazırlanıyor. Bazı mal sahipleri bu taahhütnameyi sözleşmeyle birlikte imzalatarak herhangi bir aksilik yaşanması halinde kullanmak üzere saklıyor. Bu belgede kiracı belirtilen tarihte ve hallerde daireyi, boşaltacağının garantisini vermiş oluyor. Bu belge noterden onaylatılarak taraflara teslim ediliyor.  

Tahliye taahhütnamesi kiracıyı,kiraladığı gayrimenkulden tahliye etmenin en masrafsız,en kolay,en çabuk,hızlı ve etkili yolu olarak karşımıza çıkıyor. Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik sağlayabilmesi için bazı şartlar bulunuyor.

Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartlarından ilki yazılı olarak yapılması gerekiyor. Sözlü olan tahliye taahhütnamesinin bir geçerliliği bulunmuyor.Tahliye taahhütnamesinin kira başlangıç tarihinden sonra hazırlanmış ve imzalanmış olması gerekiyor. Eğer tahliye taahhütnamesi ile kira başlangıç tarihi aynıysa veyahut tahliye taahhütnamesi tarihi kira başlangıç tarihinden önce ise tahliye taahhütnamesi geçersiz sayılıyor.

Tahliye taahhüdü noterden alınması gerekiyor.  Noterde veya kendi aralarında da yapılsa bu taahhütname geçerli oluyor. Resmi,yani noterde yapılması hızlı sonuç alınması bakımından en iyi yolu olarak karşımıza çıkıyor. 

Tahliye taahhütnamesinin noterden alındığı takdirde, tarih sabit olarak kalıyor, imzanın kiracıya ait olduğu kesin oluyor ve icra takibine konu yapıldığında buna herhangi bir itiraz vuku bulduğunda itirazın kaldırılması İcra Tetkik Merci Hakimliği’nden istenebiliyor. × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz