Takyidat Nedir, Tapuda Takyidata Nasıl Bakılır?


Takyidat, kelime anlamı bakımından sınırlama – kısıtlama anlamına gelir. Daha çok tapu işlemleri sırasında kullanılan bu kelime, gayrimenkul tapusu üzerinde herhangi bir kısıtlama bulunup bulunmadığını ifade etmektedir. Tapu devri sırasında genelde alıcı tarafından gayrimenkul üzerinde başka hak sahibinin olup olmadığını öğrenmek için talep edilir.

Gayrimenkul üzerinde başkasına ait hak var ise tapu siciline bakıldığında görülür ve malikten başkasına ait bu haklara takyidat denir. Takyidatlar gayrimenkulün değerini doğrudan etkilemektedir. Nedeni gayrimenkulün kullanımına dair kuralları gösteriyor olmasıdır. Takyidatlar satışa engel teşkil etmese bile gayrimenkulün satın alındığı takdirde yeni sahibini önemli derecede riske ve zarara sokabilmektedir.

Takyidatlara tapu dairelerinden bakılabilmektedir. Tapunun bağlı bulunduğu tapu müdürlüklerine giderek gayrimenkulün üzerinde şerh, ipotek veya hacizin varlığı öğrenilebilmektedir.


Tapu takyidatları gayrimenkullerin tapu kaydında bulunan ve mal sahiplerinin tasarruf hakkını kısıtlayan veya gayrimenkulün teminat değerini etkileyebilecek olan kayıtlardır. Kısıtlayıcı takyidatlardan bazıları şöyledir:

Vakıf şerhi, kira şerhi, aile konutu şerhi, konkordato şerhi, iflas şerhi, ticareti terk şerhi, satış vaadi sözleşmesi şerhi, intifa hakkı, şufa hakkı, vefa hakkı, sükna hakkı, iştira hakkı, haciz, kat karşılığı inşaat şerh.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz