Tapu Harcının Eksik Ödenmesi 2017!


Tapu harcı, alım ve satım işlemleri sırasında tüm gayrimenkuller için tapu dairesine beyan edilen satış bedelinin %4’ü üzerinden hesaplanan bir bedeldir. Ancak bu bedelde konut ve işyerleri için 30 Eylül 2017 tarihine kadar indirime gidildiği için %1,5 üzerinden hesaplanmaktadır.

Alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödenen bu harç bedellerinin eksik ödenmesi durumunda vergi makamlarınca tespit edilmesiyle, vergi kaçakçısı muamelesi görüp cezai işlem başlatılabilmektedir.

Tapu daireleri, alım ve satım işlemleri sırasında kişilerden belediyeye giderek tapu rayiç bedellerini getirmesini istiyor. Ancak güncelleme yapmayan belediyelerin önceki yıllara ait bedelleri göstermesi nedeniyle burada da alım ve satım yapan kişilere cezai işlem çıkabiliyor.

Tapu harcı ile ilgili diğer bir konu da, konut alım tarihi üzerinden 5 yıl geçmeden satılması durumunda ödenmesi gereken Gayrimenkul Değer Artış Vergisi’dir. Burada da bazı kişiler tapuda beyan edilecek satış bedelini düşük göstererek, alım ve satım sırasında elde ettiği karı gizleyerek daha düşük vergi ödemeye çalışabilmektedir. Bu durumun da tespit edilmesi halinde, tapu harçlarının düzeltilmesine ve eksik ödenen verginin de farkını ödeyerek yanlış beyan için de ekstra bir ceza ödemesi gerekecektir.

Tapu Harcının Eksik olarak Ödenmesinde Uygulanacak Ceza 2017

Tapu harç bedelinin eksik ödenmesi halinde vergi makamlarınca tespit edilmesiyle aradaki fark üzerinden hesaplama yapılır. Alıcıdan ve satıcıdan tarh edilecek olan tapu harcı için harcın yüzde 25'i oranında vergi cezası kesilir. × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz