Tapu Kütüğü  Ne Demektir ? Kütük Nedir ? 


Kütük , Tapu Kütüğü ve Kat Mülkiyet Kütüğü gibi kelimeler gayrimenkul ve emlak sektöründe çok kullanılan terimlerdir.

Tapu kütüğü , vikipedi’de de tanımlandığı gibi tapu sicilinin asli unsurlarının başında gelir.

Kütük , bir gayrimenkulün ( Taşınmazın ) sahip olduğu hak ve yükümlülüklerin yazıldığı büyük resmi defterlerdir. 

Bunu nüfus kütüğüne benzetebiliriz. Nasıl insanlar ile ilgili tüm bilgileri veren kütükler tutuluyor ise gayrimenkuller için de aynı durum geçerlidir.

Her tapunun , tapu memuru tarafından tutulan bir tapu kütüğü vardır.

Tapu Kütüğünde Neler , Hangi Bilgiler Bulunur ? 

- Gayimenkule Ait Bilgiler 

- Beyanlar

- Şerhler 

- Tesciller 

Gayimenkule Ait Bilgiler Nelerdir ?  Ada , Parsel , Cinsi , Yüzölçümü 

Beyanlar Nedir ? Medeni Kanun ve diğer kanunların beyanını içerirken bazıları kısıtlayıcı bazıları ise iyi niyeti ortadan kaldırıcı beyanlar 

Şerhler Nedir ? Hakların Şerh ve Kısıtlamaları

Tesciller Nedir ? Hakların tapu kütüğüne işlenmesine tescil denir.

Kat Mülkiyeti Kütüğü Nedir ? 

Bir gayrimenkulün ayrı ve bağımsız olan bölümleri ayrıca kat mülkiyeti olarak yazılır. × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz