Tapu Tahsis Belgesi ile Mülkiyet Hakkı Nasıl Alınır?


İmar ve gecekondu mevzuatı çerçevesinde; hazine, belediye ve il özel idarelerinin sahip oldukları taşınmazlara verilen belgeye tapu tahsis belgesi denmektedir. Peki, tapu tahsis belgesi ile mülkiyet hakkı nasıl alınır?

Hazine, Belediye, İl Özel İdarelerine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde olan veya 2981 sayılı Kanun uyarınca mülkiyetlerine geçen arsa veya araziler üzerinde, ıslah imar planları ile meydana getirilen imar parselleri içinde hak sahiplerine, yapılarının işgal ettiği arazi de dikkate alınarak ıslah planında getirilen ölçülere uygun şekilde arsa veya hisse tahsis edilmesi işlemine tapu tahsisi denmektedir.

Bu belge imar ve gecekondu mevzuatı çerçevesinde; hazine, belediye, vakıflar genel müdürlüğü ve il özel idarelerinin müstakilen sahip oldukları gayrimenkuller üzerinde 2981 sayılı Kanunla belirlenen çerçevede ilgili kişilere tanınan şahsi hakkı içeren belge olarak ifade edilmektedir. Peki, tapu tahsis belgesi ile mülkiyet hakkı nasıl alınır?

Tapu tahsis belgesi ile mülkiyet hakkı!

Tapu tahsis belgesi ile mülkiyet hakkını kazanabilmek için öncelikle usulüne uygun bir tapu tahsisi belgesinin bulunması gerekmektedir.  Tahsise konu yerde "imar planı" veya "ıslah imar planı" yapılmış olması, yani; tahsis yapılan kişilere verilen yerlerin imar planlarında bağımsız parsel haline gelmiş ve bağımsız tapuların oluşturulmuş olması şartı aranmaktadır. 

İmar uygulamalarının yapılmadığı bir yerde ilgili adına mülkiyet hakkının tescilinin "ifa imkânsızlığı" gerekçesi ile mümkün olmadığı kabul edilmektedir.  Ayrıca, bu belgenin konusu olan arsa-arazi ile ilgili mali yükümlülüklerin hak sahibi kişi tarafından yerine getirilmesi şartı da bulunmaktadır.

Tapu tahsis belgesi ile elde edilen şahsi hak; tapu senedi ile elde edilen aynı nitelikteki mülkiyet hakkı gibi mirasçılara intikal etmektedir. Ayrıca, hak sahibi bu hakkını isterse üçüncü kişilere de devredilebilir.

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz