Tapuda Depo Olarak Görünen Yer İşyeri Olarak Kullanılır Mı ?

Tapuda Depo Olarak Görünen Yer İşyeri Olarak Kullanılır Mı ?

Apartmanda yapılabilecek ve yapılamayacak işlerin kapsamı Kat Mülkiyeti Kanunu tarafından berlilenmiştir. Kat Mülkiyeti Kanunu'nu incelediğimizde bazı işyerlerinin açılmasının muvafakatnameyle mümkün olduğunu görürken, bazı işyerlerinin hiçbir şekilde açılamayacağını görüyoruz.

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre tapuda mesken ( daire ) olarak gözüken ancak apartmanda bulunan kat malikleri kurulunun oybirliği neticesinde açılabilecek olan işyeri çeşitleri şunlardır:
sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan,
galeri ve çarşı gibi yerler.

Tapuda mesken, iş ya da ticaret yeri olarak gözüken ve apartmanda bulunan kat maliklerinin iznini alsa bile kanunen bir apartmanda açılamayacak olan işyeri çeşitleri ise şunlardır:
hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler.
Ancak dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır.

Bu iki paragraftan anlayacağımız gibi bir apartman dairesinde işyeri açabilmek için kat maliklerinden muvafakatname adlı izni almak şarttır. Peki, tapuda depo olarak kayıtlı olan yerde işyeri açılır mı, buralarda açılacak işyerleri için muvafakatname gerekli midir?

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre tapuda mesken ( daire ) olarak kayıtlı bir yerde işyeri açabilmek için muvafakatname şarttır ancak tapuda depo olarak kayıtlı olan yerde işyeri açabilmek için muvafakatname, yani izin gerekli değildir.
 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz