Tarım Arazisinde Önalım Hakkı Nedir?


Pek çok çiftçi tarafından merakla beklenen “Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Ön Alım Hakkı” ortaya çıkmaya başladı. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nda 2015'te yapılan düzenleme ile tarım arazisi satışları kısıtlanmıştı. Peki, tarım arazisinde önalım hakkı kimlere getirildi?

Tarım arazilerinin etkin bir şekilde kullanımı, gelecek nesillere çok daha güzel bir şekilde aktarılmaları ve doğal veya yapay yollarla kaybını engellemek adına, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, plânlı arazi kullanımını sağlanması amacı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığını, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çıkarılarak yürürlüğe girdi. 

Herkesin bildiği gibi 2015 yılında çıkarılan bir kanun ile tarım arazilerinin satışına ilişkin sınırlamalar getirildi. Ayrıca, sınırdaş arazi sahiplerine tarım arazisinde önalım hakkı da geldi.

Peki Nedir Tarım Arazisinde Önalım Hakkı?

Kanunen aile malları ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı kurulduğu takdirde, ortaklardan birinin payını üçüncü bir kişiye satması hâlinde, diğer ortaklar önalım hakkına sahip oluyor.

5403 Sayılı Kanunun 5/8-İ maddesinin 2. Fıkrasında ise "Tarımsal arazilerin satılması hâlinde sınırdaş tarımsal arazi malikleri de önalım hakkına sahiptir. Tarımsal arazi, sınırdaş maliklerden birine satıldığı takdirde, diğer sınırdaş malikler onalım haklarını kullanamaz. Önalım hakkına sahip birden fazla sınırdaş tarımsal arazi malikinin bulunması hâlinde hâkim, tarımsal bütünlük arz eden sınırdaş arazi malikine önalıma konu tarımsal arazinin mülkiyetinin devrine karar verir." hükmü yer alıyor.

Buna göre tarım arazilerinin satılması hâlinde sınırdaş tarımsal arazi malikleri önalım hakkına sahip oluyor. 

Yani tarım arazisi sınırdaş tarım arazi sahibi olmayan birine satılırken yada tarım arazisi alınırken dikkat edilmesi gereken konu, tarım arazisi satıldıktan sonra dahi bitişik arazi malikleri dava açarak araziyi alabiliyor.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz