Tarla, Bağ, Bahçeye Konut Yapılma Şartları

Bağ, bahçe, zeytinlik gibi mülkler tarla niteliğine girmektedir. Tarla, imarı olmayan toprak parçası anlamına gelir ve bu arsalara konut yapılamamaktadır. Ancak bazı şartlarda özel amaçlı küçük yapılar inşa edilebilir. 

Tarlaya yapılabilecek yapı ile ilgili maddeler imar mevzuatında açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu maddeler şöyle sıralanabilir: 

  1. İnşaat alanı katsayısı yüzde 5’i geçmemelidir
  2. Yapı inşaat alanları toplamda kesinlikle 250 m2’yi geçmemelidir
  3. Saçak seviyelerinin tabii zeminden yüksekliği (6.50) m’yi ve 2 katı aşmamalıdır
  4. Yol ve parselin sınırlarına 5 metreden fazla yakınlaşmamak koşulu ile ev inşaatına izin verilir.

Tarlaya Yapılabilecek Ev İçin Örnek

3 dönüm bir tarlaya, 3 dönümün yüzde 5’i 150 metrekaredir. Yani tarlanın üzerine 150 metrekare bir yapı inşa edebilirsiniz gibi görünüyor. Fakat aynı hesabı 6 dönüm bir tarla için yaparsak; 6 dönümün yüzde 5’i 300 metrekaredir. Burada dikkat edilmesi gereken şeylerden biri yukarda da belirttiğimiz gibi üst sınır 250 metrekare, yani yüzde 5’den çıkan sonuç 300 metrekare olmasına rağmen sizin tarlaya yapabileceğiniz maksimum inşaat alanı 250 metrekare olmak zorundadır.

Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslara göre maddeler şu şekilde açıkça belirtilmiştir:

Madde 49 - Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uymayan parsellerde, uygun hale getirilmedikçe yeni yapı ve ilave yapı yapılmasına izin verilmez.

Madde 50- (Değişik: RG-2/9/1999-23804) İfraz edilmedikçe bir parsel üzerine köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapılar ve bunların lüzumlu müştemilat binaları dışında birden fazla yapı yapılamaz. Ancak, bir yapıda birden fazla bağımsız bölüm yapılabilir.

Madde 51- (Değişik: RG-2/9/1999-23804) Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında bir parselde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak tarımsal ve hayvancılık amaçlı yapıların ve konut yapılarının müştemilat dahil taban alanı kat sayısı %40'ı geçemez.

Madde 52 - Köy ve mezraların yerleşik alanlarında 2 kat (6.50) metreden fazla katlı bina yapılamaz. Meyilden dolayı birden fazla kat kazanılamaz. Zemin döşemesi üstü tabii zemine (0.50) metreden fazla gömülü olan hacimler ikamete tahsis edilemez.

Madde 53 - Çatı yapılması halinde kiremit kaplamalı çatıların % 33 meyille yapılması ve civarın karakterine uyulması lazımdır. Saçaklar (1.20) metreyi aşmayacak şekilde lüzumu kadar genişlikte yapılabilir.

Madde 54 - Parsel dışına taşan çıkma yapılamaz. Çıkmalar, bitişik veya blok nizamında komşu sınırına (2.00) metreden fazla yaklaşamaz. Saçaklar, (0.20) metreyi geçmeyen çıkıntılar, bina içine dahil edilmemek şartı ile çıkma sayılmaz.

Madde 55 - Her müstakil ev veya dairede en az; 1 oturma odası, 1 yatak odası, 1 mutfak veya yemek pişirme yeri, 1 banyo veya yıkanma yeri, 1 hela bulunacaktır.

Madde 56 - Genel olarak konut, otel, iş hanı, büro, mağaza, dükkan ve benzeri, içerisinde insan oturan, yatılan veya çalışılan binaların taban döşeme kaplaması üzerinden tavan kaplaması altına kadar olan yükseklikleri (2.40) metreden, düğün ve oyun salonları, kahvehane ve benzeri gibi halkın toplu olarak uzun süre içinde kaldığı mahallerin yükseklikleri ise (3.50) metreden az olamaz.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz