TOKİ Kredisi Hakkında Merak Edilen 7 Soru!


TOKİ’den ev almak isteyenler Devlet Konut Kredisi sayesinde uygun faiz oranları ve uzun vade seçenekleri ile kira öder gibi ev sahibi olabilmektedirler. TOKİ kredisi aynı zamanda taşınmaz kültür varlıklarının bakım, onarım ve restorasyonunu da kapsar.

TOKİ’nin alt gelir grubu ve emekliler için başvuru şartları "www.toki.gov.tr" sitesinden elde edilen bilgilere göre şöyledir:

  1. T.C. vatandaşı olması,
  2. Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
  3. Toplu Konut İdaresinden  konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması(Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
  4. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
  5. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
  6. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 3.200 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 3.200 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 3.700 TL olarak uygulanmaktadır.)
  7. Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması gerekmektedir.

Peki, TOKİ kredisinin türleri nedir ve nasıl alınır?

1) TOKİ kimlere kredi veriyor?

- TOKİ; kooperatif, dernek, yapımcı ve belediye gibi toplu konut yapan firmalara kredi verebiliyor. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör malulleri, şehit aileleri, dul ve yetimler faizsiz konut kredisinden yararlanabilmektedir. Ayrıca taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilere de kredi verilebilir.

2) Toplu Konut Yapımcıları’na açılan kredilerden nasıl yararlanılabilir?

TOKİ İdaresi’nin finansman durumuna göre her yıl yayımlanmakta olan tebliğler kapsamında Toplu Konut Yapımcılarına kredi kullandırılabilmektedir.

3) Faizsiz Konut Kredisi olarak şehit ailelerine, maluller ile dul ve yetimlerine açılan krediden nasıl yararlanılabilir?

21 Eylül 1991 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan bildiriye göre; Emekli Sandığı tarafından maaşa bağlanan şehit aileleri ile terör malulleri ve bunların dul-yetimleri bu krediden yararlanabilmektedir. Emekli Sandığı’ndan alınacak hak sahibine dair belge ile Ziraat Bankası’na başvurarak bu krediden faydalanılabilir. Verilecek kredi miktarında belirleyici olan faktör yıllık TÜFE fiyatlarıdır.

4) “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Bakımı, Onarımı ve Restorasyonu” için kullandırılan kredilere nasıl başvurulur?

Özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilere ait tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için TOKİ kredi desteği vermektedir.

Başvuru için hazırlanması gereken belgeler şunlardır:

- Kredi kullanılacak taşınmaz kültür varlığı için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış röleve ve restorasyon projesi,

- Restorasyon raporu,

- Keşif raporu,

- İş programı,

- Vaziyet planı,

- Yapıyı tanıtıcı fotoğraflar,

- Tapu örneği,

- Nüfus cüzdanı örneği,

- İkametgah ilmuhaberi gerekmektedir.

Bu uygulama kapsamında ilk öncelik tarihi kent dokularının sağlamlaştırılmasına yöneliktir ve yerel yönetimlerin öncülüğünü yaparak koordinasyonlu bir şekilde gerçekleştirilecek olan projelere verilmektedir.

5) Ferdi Kredi kullanılabilir mi?

TOKİ İdaresi tarafından konulan kurallara göre Ferdi Konut Kredisi kullanımına müsaade verilmemektedir.

6) Toplu Konut Yapımcıları’na kullandırılan Konut Kredisi faiz oranı nedir?

Yapımcılara verilen konut kredileri, her altı ayda bir olmak üzere memur maaşlarının artış oranına göre arttırılarak değişkenlik göstermektedir.

7) İdareden daha önce konut kredisi kullanmış olup borcunu kapatanlar tekrar kredi kullanabiliyor mu?

İdare tarafından bir kişiye yalnızca bir defaya mahsus kredi kullandırılmaktadır. İkinci defa kredi başvurusu yapılmasının olanağı yoktur.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz