Torba Tasarı Yürürlükte mi ?


Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşmeleri tamamlanan ve kabul edilen Torba Tasarı yürürlüğe girdi mi? Torba Tasarı ne zaman yürürlüğe girecek?

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı olan Torba yasa tasarısı için Mecliste görüşmeler tamamlandı. Mecliste iki hafta süresince görüşmeleri devam eden torba tasarı, TBMM'de kabul edildi.

Torba Tasarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da onaylamasından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Torba Tasarı'da emlak sektörünü ilgilendiren maddeler:

1- Köyde binalarını yapamayan ya da taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine 31 Aralık 2020 tarihine kadar ek süre verilecek.

2- 2018 ile 2021 yıllarında ödenmesi gereken emlak vergisi tutarlarının hesaplanmasında esas alınan arsa ve arazi birim metrekare değerlerine sınırlama getirilecek.

3- Arazi toplulaştırma projelerinin uygulanması sırasında, elbirliği mülkiyet olarak tescilli parsellerin, paylı mülkiyete dönüştürülmesi işlemleri uygulayıcı kuruluş tarafından resen gerçekleştirilecek.

4- Uygulama alanlarında içinde bulunan tarım arazileri, zorunlu sebepler olmadıkça tarım dışı' amaçlarla kullanılamayacak.

5- OSB’lerdeki bağımsız bölümler birden fazla kiracıya kiralanabilecek.

6- 10 yılını doldurmuş lojmanlar satılabilecek.

7- Hâzineye ait taşınmazların satışında, satış bedelinin en az %30’u peşin olarak alınacak.

8- Toplulaştırma süresi boyunca ortak alanlarda tarımsal faaliyetlerde bulunmak için ilgili kuruluştan gerekli izinler alınmış olacak.

9- Sanayi sitelerinin taşınması durumunda Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait araziler sanayi sitesi yapı kooperatiflerine, belediyelere, il özel idarelerine, Büyükşehir belediyelerine bedelsiz devredilecektir. × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz