Vasiyet İle Miras Nasıl Bırakılır?


Kişi ölmeden önce, mirasının kimlere ne şekilde paylaştırılması gerektiği hakkında tek başına tasarrufta bulunabilir. Vasiyetname 2 türlü yazılır:

Birincisi; kişinin kendi el yazısıyla boş ve temiz bir kağıda yazılır. Tarih ve imza atarak da hazır hale getirebilir. Ancak herhangi bir sorun ile karşılaşılmaması için vasiyetnamenin bir noterde muhafaza edilmesi gerekir. Noter aynı zamanda kişinin bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne vasiyetname konusunda bilgi verir.

İkincisi; kişinin okuma yazması yok ya da vasiyetname yazma konusunda bir bilgi sahibi değil ise iki şahit ile birlikte notere gidip notere vasiyetini anlatıp yazılı hale getirtebilir. Son olarak şahitler ve kişi tarafından okunup veya okutulup kabul edildikten sonra kişilere imzalatarak geçerli hale getirtilir ve istenildiği takdirde noterde muhafaza edilir.

Herhangi bir vasiyet bulunulmaması durumunda vasiyet sırası

1. Eş ve çocuklar sağ ise, eşin payı dörtte birdir. (Çocuklar ölmüşse, ölen çocukların çocukları alır)

2. Çocuk yoksa eş, anne ve baba sağ ise, eşin payı mirasın yarısıdır (Eş ölmüşse, eşin yerini, eşin kardeşleri alır.)

3. Çocuk, anne, baba ve kardeşler yok ise büyükanne ve büyükbaba mirasçı olur. Bu durumda eş sağ ise mirasın 3/4’ünü alır.

4. Büyükanne ve büyükbaba da yok ise, yerlerini dayı, amca, hala ve teyze alır.

5. Dayı, amca, hala ve teyze de yoksa, onların çocukları hak sahibi olur.

6. Bu akrabaların hiçbiri yoksa, eş mirasın tamamını alır.

7. Eş de yok ise, miras devlete kalır.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz