Vasiyet Nasıl Hazırlanır?


Kişi ölmeden önce, mirasını kimlere ne şekilde paylaştırılması gerektiği hakkında tek başına tasarrufta bulunabilir. 

Vasiyetnamenin Düzenlenmesi

 Vasiyetname iki türlü yazılır.

Birincisi; kişinin kendi el yazısıyla boş ve temiz bir kağıda yazılır. Tarih ve imza atarak da hazır hale getirebilir. Ancak herhangi bir sorun ile karşılaşılmaması için vasiyetnamenin bir noterde muhafaza edilmesi gerekir. Noter aynı zamanda kişinin bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne vasiyetname konusunda bilgi verir.

İkincisi; kişinin okuma yazması yok ya da vasiyetname yazma konusunda bir bilgi sahibi değil ise iki şahit ile birlikte notere gidip notere vasiyetini anlatıp yazılı hale getirtebilir. Son olarak şahitler ve kişi tarafından okunup veya okutulup kabul edildikten sonra kişilere imzalatarak geçerli hale getirtilir. Ve istenildiği takdirde noterde muhafaza edilir.

Vasiyetten Geri Dönme

Vasiyetten dönmek için bir sebep gösterilmeye gerek yoktur. Çünkü vasiyet hukuken tek taraflı bir işlemdir. Vasiyetten yeni bir vasiyetle ve yok etme yöntemi ile dönmek mümkündür.

Vasiyet sahibi hayatta oldukça eski vasiyeti sonlandırarak yeni vasiyet hazırlayabilir ya da tamamını sonlandırabilir. Yeni vasiyet hazırlanıyorsa hazırlanan yeni vasiyetin, ilk vasiyetin yapıldığı şekilde olması beklenmez. Yani resmi şekilde yapılmış bir vasiyetten dönmek için el yazılı vasiyet kullanılabilir.

Vasiyetnamenin Yazılışı

…………yılı…………ayının…………günü                                        …./……/…… 

Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben …………… Noteri …………………………, ………………… adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün,……….kayıt ve .............. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı ………., ana adı ………… doğum tarihi …………. olan ve ……………Vergi Dairesinin …………… sicil numarasında kayıtlı olduğu anlaşılan ve halen …………………… adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen ………………….. bana başvurarak bir vasiyetname düzenlenmesini istedi.

Kendisinin bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve okuryazar olduğunu anladım.

Yanında tanık olarak gelenlerden ve gösterdiği ………….. verilmiş ……….. gün, ……….kayıt ve .............. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı ………., ana adı ………… doğum tarihinin …………. olduğu anlaşılan ……………………. adresinde oturduğunu söyleyen, okur yazar ………………………….. ile gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün,……….kayıt ve .............. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra numaralarında kayıtlı olup, baba adı ………., ana adı ………… doğum tarihinin …………. olduğu anlaşılan ……………………. adresinde oturduğunu söyleyen, okur yazar …………………………… tanık olarak geldiklerini söylediler. 

Her iki tanık birlikte "Bizlerin Türk Medeni Kanununun 536.maddesindeki yasaklı hallerimizin bulunmadığını kabul ve beyan ederiz" demeleri üzerine kendilerinin tanıklığa engel hallerinin olmadığını anladım. 

İlgilinin kimliği hakkında ibraz ettiği belge ve tanıkların beyanlarından kanı sahibi oldum. 

Vasiyet eden ……..………………….. şu suretle söze başladı: "(Bu kısma vasiyet edenin son ve gerçek istekleri yazılacak)" diye sözlerini bitirdi.

Bu sözleri tutanağa yazılarak okumasiçin vasiyet edene verildi. Okuduktan, son ve gerçek isteklerinin tam olarak yazıldığını söyledikten sonra birlikte imzalandı, mühürlendi.

…………yılı ………… ayının ………… günü                       …/……/…… 

VASİYET EDEN                                                                                           NOTER

ADI VE SOYADI                                                                            ADI VE SOYADI / ÜNVANI

        İMZA                                                                                         İMZA / RESMİ MÜHÜR

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz