Vaziyet Planı Nedir? Vaziyet Planında Neler Bulunur ? Nasıl Çizilir ?


Vaziyet planı, inşaatı başlanacak olan binanın komşu parsellere olan sınırlarını
ve yollara olan sınırlarını tepeden gösteren plandır.

Detaylarında bir çok öge vardır; elektrik direği,telefon hatları,su hatları,otoparklar,
binanın giriş kapısı,arsanın giriş yönü,yol durumu,ağaçlar vb.bu öğelerin yerleri,
nasıl konumlandırılacağı bu planla oluşturulur.

Vaziyet Planında Neler Bulunur ? 

 * Eğim 
 * Toplam metrekare
 * Tanımlı röper noktası
 * Cadde sokak tanımları
 * Yollar 
 * Çatı gösterimi 
 * Yönler
 * Hakim rüzgar
 * Çizgi kademelenmesi
 * Yakın çevre düzenlemesi
 * Yaya taşıt ilişkisi
 * Arazi , silüet kesiti

Vaziyet Planı Nasıl Çizilir?

İmar Kanununda ( 3194 sayılı ) vaziyet planının nasıl çizileceği belirtilmiştir : 

- İskan alanlarında yapılacak binaların ön bahçe ve yol kenarlarına rastlayan mesafeleri en az 5.00 m’dir.

- Yan bahçe mesafeleri 4. kata kadar (4. kat dâhil ) olan binalarda en az 3.00 m’dir.

- 4 kattan fazla her kat için bu mesafeler 0.50 m arttırılır.

- Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinin yarısından az olamaz.

- Bina esas giriş döşeme kotu, toprak kotu, bina üst kotu yazılmalıdır.

 

- Binanın son kattaki uzunluk ve genişlik ölçüsü yazılmalıdır.

- Merpen, evin tavan döşeme üst kotu belirtilmelidir.

- Genellikle 1/200 – 1/500 ölçekli çizilir.

- Hâkim rüzgâr, manzara ve kuzey işaretleri, aynı yerde toplu olarak gösterilir.

- Mevcut durum, imar hatları (bina, sınır, yol, yeşil örtü vb.), teklif yapı konumları ve saha düzenlemeye ait çizgiler üst üste ve farklı çizgilerle çizilir.

- Bloklar harflendirilir ve yüksek bloklar, yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle belirtilir.

- Blokların içine kat adetleri, zemine oturma sahaları yazılır. Paftanın uygun bir yerinde toplam inşaat alanı verilir.

- Blokların yol ve komşu sınırlarla, korunacak binalara uzaklıkları eksiksiz yazılır.

- Blok köşeleri arsa içi servis yolları, istinat duvarları, meyil, rampa ve merpenlerin başlangıç ve bitiş noktaları, servis avluları, akaryakıt tanklarının yerleri ve gerekli diğer noktalar röper noktalarına göre kotlandırılır.

- Bina esas girişi bitmiş döşeme üst kotu 0.000 olarak alınır. Plan kesit ve görünüşler bu kota göre kotlandırılır.

- Binanın önemi gerektiriyorsa, çevreyi de ihtiva eden, değilse arsa dâhili iki siluet çizilir.

- Siluetlerin yanında veya altında en ve boy kesitleri çizilerek tabii ve teklif zemin kotları ile tüm hafriyatın yaklaşık toplamı yazılır. × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz