Veraset İlamı Harcı 2018


Bugünkü yazımızda veraset ilamı nedir ve veraset ilamını çıkarırken ödenen harç ne kadardır gibi konulara değineceğiz. 2018 yılının gelmesiyle birlikte pek çok harç ücretlerinde değişiklik yapıldı. Peki veraset ilamı nedir ve veraset ilamı çıkarırken ödene harç ne kadardır?

Veraset İlamı Nedir?

Bireylerin vefatı durumunda miras üzerinden kimlerin hangi oranda hak sahibi olduklarının yazılı olduğu belgeye “Veraset İlamı” adı verilmektedir. Veraset ilamı diğer adıyla mirasçılık belgesi olarak bilinir. Zaten veraset ilamı kavramı 4721 sayılı Medeni Kanun içerisinde 598. Maddede “Mirasçılık Belgesi” olarak ifade edilmektedir.

Veraset İlamı Ne İşe Yarar?

Veraset ilamında, mirasçılarla birlikte, mirasçıların hangi oranda hak sahibi olduğu da gösteriliyor. Bu oran malların bölüştürülmesinde büyük önem taşıyor. Diyelim ki tapuda bir gayrimenkul mevcut ve bu durumda veraset ilamında belirtilen oran uyarınca bu gayrimenkul murislere bölüştürülüyor.  Ya da bankada bulunan para da murislere belirtilen oranda bölüştürülüyor.

Veraset İlamı Nereden Alınır?

Veraset ilamı Sulh Hukuk Mahkemesi'nden talep edileceği gibi noterden de alınabiliyor. Veraset ilamını Sulh Hukuk Mahkemesi'nden alacaksanız bir dilekçeyle birlikte mahkemeye başvurmanız gerekiyor. Bu durumda Sulh Hukuk Mahkemesi ilgili nüfus biriminden sizinle alakalı nüfus kaydını talep edip mirasçı olup olmadığınızı tespit ediyor. Veraset ilamını noterden almak istiyorsanız bu durumda notere veraset ilamı için başvurduğunuzda öncelikle nüfus kayıtlarınız incelenip mirasçı olup olmadığınıza bakılıyor. Mirasçıysanız veraset ilamını çıkartabiliyorsunuz.

Veraset İlamı Harcı 2018

Veraset ilamı noter ücreti 2018 yılında asgari olarak 136 TL olarak tahsil ediliyor. 2 tane veraset ilamı alınmak istendiğinde 153 lira ödenmesi gerekiyor.

Dilekçe Örneği 2018

...................SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Davacı:Adı ve Soyadı.TC.N=Adresiniz

Davalı: Hasımsız

Dava: Mirasçılık Belgesi Verilmesi

Miras Bırakan:..........; .... VE .... olma, .../..../.... doğumlu, ... (il) ... (ilçe) Cilt:...  Aile Sıra No:... Birey Sıra No:...  de nüfusa kayıtlı .../.../2018 tarihinde vefat etti.

Maddi Sebepler:

1-Yukarıda kimlik bilgileri yazılı Mirasbırakanım vefat ederek geride mirasçı olarak (EŞİ...... İLE ÇOCUKLARI ...... VE C........'yi bırakmıştır. Başkaca gaip veya sağ mirasçısı yoktur.

2-Miras intikal ve paylaşma işlerinde kullanılmak üzere mirasçılık belgesi verilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu ortaya çıktı.

Hukuki Sebepler: Türk Medeni Kanunu'nun 495 ve devamı maddeleri

Deliller: Nüfus kayıtları vs. deliller

 Sonuç İstem: Yukarıda açık kimliği yazılı Mirasbırakanım'ın mirasçılık belgesinin tanzim olunarak tarafıma verilmesini en derin saygılarımla arz ve talep ederim.

 .../..../2018

Davacı 

İmza× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz