Vergi Levhası Sorgulama


Vergi levhası nedir? Vergi levhası asma zorunlu mu? Vergi levhası alma zorunluluğu nedir? Kimler vergi levhası almak zorundadır? Vergi levhası olmayana ceza var mı? Vergi levhası sorgulama nasıl yapılır? gibi sorularınızın ayrıntıları bu yazımızda…

Vergi Levhası Nedir?
Vergi levhası mükellefe ait bazı bilgilerin yer aldığı, vatandaşların oluşturacağı baskı ve destek kullanılmak sureti ile vergilerin ödenmesinin amaçlandığı belgedir.

Vatandaşların ticaret yaptığı tüm işletmelerin vergi levhası olup olmadığını sorgulamak en doğal hakkıdır. Ticaret hayatının yasalara uygun olması için her vatandaşın bu konuya önem vermesi gerekir.

Vergi Levhası Asma Zorunlu mu?

Eskiden geçerli olan vergi levhasının asılma zorunluluğu geçtiğimiz yıllarda çıkan yasayla birlikte kalkmıştı. Fakat bazı iş yeri sahiplerinin bu belgeleri iş yerlerinde bulundurmaları hala gerekiyor. E-Vergi levhası sorgulama işlemiyle birlikte ise iş yerlerinin vergi levhası olup olmadığı anlaşılıyor.

Yeni çıkan; 6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.

Peki bu belgeleri asmak yerine iş yerlerinde bulundurmaları gerekenler vergi levhalarını nerelerde bulundurmak zorundadır? Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler vergi levhalarını iş yerlerinin;

a) Merkezlerinde,

b) Şubelerinde,

c) Satış mağazalarında,

ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,

d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)

yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklardır. İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Birden fazla yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları adet kadar çıktı alabileceklerdir.

Vergi Levhası Alma Zorunluluğu Nedir?

İlgili Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesi derki, gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar. Vergi levhası alma zorunluluğu olan mükellefler levhaları iş yerlerinin merkezlerinde, şubelerinde, satış mağazalarında, çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhananelerinde, taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulunduracaklar.

Kimler Vergi Levhası Almak Zorundadır?

Gelir Vergisinde Vergi Levhası Alması Gerekenler;

l. Ticari kazanç sahipleri,
2. Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar)
3. Serbest meslek erbabı,

Adi ortaklık, kolektif ve adi komandit şirket şeklindeki işletmelerde her bir ortak için ayrı ayrı vergi levhası alınacak ve bulunma zorunluluğu getirilen yerlerde her bir ortak için ayrı ayrı bulundurulacaktır.

Kurumlar Vergisinde Vergi Levhası Alması Gerekenler;

l. Anonim şirketler,
2. Limited şirketler,
3. Eshamlı komandit şirketler,

Vergi Levhalarında Bulunması Gereken Bilgiler

Vergi levhasında Mükellefinin;

1. Adı ve soyadı,
2. Ticaret unvanı,
3. İş yeri adresi,
4. Vergi kimlik numarası,
5. Bağlı bulunduğu vergi dairesi,
6. Vergi türü,
7. İşe başlama tarihi,
8. Ana faaliyet kodu ve faaliyet türü,
9. Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde),

10. Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergiler,
11. Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilecek onay kodu.

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından, gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturulmakta ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılmaktadır.

Sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına vergi levhası aktarıldıktan sonra, mükellefler, internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla, gelir vergisi mükellefleri için (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil)1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıstan itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdıracaklardır.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden vergi levhası almak için https://intvrg.gib.gov.tr/ adresinde kullanıcı girişi bölümünden size ait bilgilerin bulunduğu sayfaya giriniz. Burada “sorgulamalar” sekmesini tıklayın. Açılan pencerede yer alan seçeneklerden “Vergi Levhası Oluşturma” seçeneğini tıklayınız. Açılan pencereden vergi levhanızı oluşturup, çıktısını alabilirsiniz.

 

Vergi Levhası Olmayana Ceza Var mı?

Vergi levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin bu mecburiyete uymadıklarının tespiti halinde, her tespit için Vergi Usul Kanuna göre özel usulsüzlük cezası kesilir.

Vergi Levhası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Mükellefler internet vergi dairesini kullanarak e-vergi levhası sorgulaması yapabilirler.

Bugüne kadar yapmış olduğunuz ödemeleri ve işlemleri doğrulamak veya borç durumunuzu öğrenmek için vergi levhanızı sorgulayabilirsiniz. Ancak bu uygulama bireysel sorgular için hizmet verir. Çoklu sorgulamalar için vergi levhası doğrulama servisinden yararlanabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi olan www.gib.gov.tr üzerinden vergi levhası sorgulaması yapabildiğiniz gibi benzer işlemi e-devlet yolu ile de yapabilirsiniz. E-devlet şifreniz ile beraber Gelir İdaresi Başkanlığı hizmetlerine girdiğiniz zaman bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurarak ilgili kurum veya kuruluş hakkında sorgulama yapabilirsiniz.

Vergi levhasının asılma zorunluluğu bulunmamasına karşın isteyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarını iş yerlerine asabilecekler veya web sitelerinde yayımlayabilecekler.

İşe Yeni Başlayanlar Vergi Levhasını Ne Zaman Almak Zorundadır?

Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olup yıl içinde işe yeni başlayan mükelleflerin vergi levhalarında ilgili Tebliğde sayılan bilgilere yer verilecek, ancak matrah kısmında “Yeni İşe Başlama” ifadesi yer alacaktır. Söz konusu mükelleflerin vergi levhaları, mükellefiyet tesisini müteakip, sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarılacaktır. Bu mükellefler vergi levhalarını mükellefiyet tesisinden itibaren 1 ay içinde internet vergi dairesinden yazdırmak suretiyle veya bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla alacaklardır?

Mükelleflerin işlerini terk etmeleri durumunda vergi levhalarının vergi dairesine iade edilmesinin gerekmemektedir.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz