Yabancılar Gelir Vergisi Öder Mi?


Yabancılar Gelir Vergisi Öder Mi?

Evet, Türkiye'de yaşayan yabancılar sahibi olduğu taşınmaz mallar için vergi ödemekle yükümlüdürler. 

Bu yazımızda " Yabancılar hangi vergileri ödemekle yükümlüdür ? Yabancılar gelir vergisi öder mi? " gibi sorularınızı yanıtlayacağız.


Türkiye'de yaşayan yabancı; sahip olduğu taşınmazı kiraya verirse elde edilen kira geliri için kira gelir vergisi,
ilk 5 sene içerisinde satışını yaparsa elde ettiği gelir için artış kazancı vergisi ödemekle yükümlüdür.

Yabancılar İçin Kira Gelir Vergisi

Yabancılar kira gelir vergisini, bir yıl içinde elde ettikleri kira gelirleri için öderler. Bu vergi Mart ve Temmuz aylarında ödenmek üzere yılda iki defa eşit taksitlerle ödenir.

Bir yıl boyunca elde edilmiş kira geliri o sene için belirlenmiş istisna haddini aşarsa vergi ödemesi beyanname verilerek yapılıyor.

Yabancılar İçin Gayrimenkul Gelir Vergisi

Değer artış kazancı vergisi olarak bilinen gayrimenkul gelir vergisi, taşınmaz malın alınışından itibaren 5 sene içerisinde elden çıkarılması halinde ödenmektedir, 5 yıldan uzun süre elde tutulan taşınmazın satışından elde edilen kazançlar gelir vergisinden muaf tutulur. Yani Türkiye'de yaşayan bir yabancı satın aldığı bir taşınmazı ilk 5 sene içinde satarsa gayrimenkul gelir vergisini ödemekle yükümlü olur.

Elde edilen gelir istisna haddinden yüksek ise vergi ödemesinden önce bir beyanname verilir. Sonrasında vergi, satışın gerçekleştiği tarihi takip eden sene içinde iki eşit taksit halinde ödenir. ( Satış 10 Ekim 2016'da gerçekleşmişse vergisi 2017 yılında ödenir. ) Söz konusu verginin ilk taksit ödemesi Mart ayında, ikinci taksit ödemesi ise Temmuz ayında yapılır.
 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz