Yargıtay Tarafından Geç Teslim Nedeniyle Açılacak Kira Davalarına Düzenleme


Son yıllarda büyük tartışma konusu haline gelen geç teslim nedeniyle açılan kira davalarına son noktayı Yargıtay koydu. Yargıtay’dan emsal niteliğinde çıkan karar geç teslim nedeniyle açılan kira davalarına bir düzenleme getirdi…

Yargıtay’dan geç teslim nedeniyle açılacak kira davalarına ilişkin karar aldı. Yargıtay kararına göre, konutun geç teslim edilmesinden dolayı yaşanan kira kaybı nedeniyle dava, aylık kira bedeline göre değil, kaybın yaşandığı ayların kira bedelinin toplamı doğrultusunda açılabilecek.

2011 yılında gayrimenkul kira sözleşmesi imzalayarak 206 Bin 339 TL bedelle konut satın alan bir vatandaş, sözleşmede konutun 24 ay içerisinde tesliminin kararlaştırıldığını ancak konutun 3 şubat 2014 yılında teslim edildiğini ileri sürerek aylık 500 TL’nin tahsiline karar verilmesini istedi.

Mahkemece, dava değerinin 6502 sayılı Kanunu'nun 68. maddesinde belirtilen hakem heyetine zorunlu başvuru sınırının altında kaldığı ve değeri 3 bin TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmadan tüketici mahkemesi nezdinde dava açılamayacağı, hakem heyetine müracaatın dava şartı olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verildi. 

Karar Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığınca kanun yararına temyiz edildi. Mahkemece, dava değeri 500 TL olarak belirlenip, yukarıda belirtilen gerekçe ile sonuca gidilmiş ise de; dava dilekçesinde 20 Nisan 2013 - 02 Nisan 2014 tarihleri arasındaki kira kaybına mahsuben aylık 500 TL'nin tahsili istendiği, bu kapsamda dava değerinin, aylık 500 TL'den 11 ay için talepte bulunulduğu gözetildiğinde 5 bin 500 TL olduğu belirlendi.

Sonuç olarak, Yargıtay dava değerinin hakem heyetine zorunlu başvuru sınırının üzerinde olduğunu gözeterek, mahkemece verilmiş kararı yasaya aykırı bularak bozdu.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz