2019'da İnşaat Sektörünü Neler Bekliyor?


Geçtiğimiz günlerde "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" açıklandı. Açıklanan program kapsamında kamulaştırma, toplulaştırma ve imar uygulamaları gibi kritik konularda farklı yenilikler getirilecek. 2019'da inşaat sektörünü neler bekliyor? sizin için araştırdık.

"2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" kapsamında, kamulaştırma, toplulaştırma ve imar uygulamalarının daha verimli ve daha sağlıklı işlemesini sağlamak adına Gayrimenkul Değerleme Sistemi gibi kritik konularda değişiklik yapılacak. 5 madde de bu değişikliklere bakalım...

1-) İmar planı izleme ve denetim sistemi,

İmar planı izleme, değerlendirme ve denetim sistemi kurulacak. İmar uygulamalarının yaygınlaştırılmasna destek verilecek, imar hakkı transferi, trampa ve değer esaslı imar uygulamaları gibi farklı yöntemlerin yaygın hale getirilmesi teşvik edilicek ve eğitimler verilecek.

2-) Kentsel dönüşüme yeni strateji,

Artık kentsel dönüşümde öncelikle afet riski taşıyan alanların sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlar dikkate alınacak ve kentin ekonomik yaşam kalitesiyle birlikte güçlendirilmesi için çalışmalar yürütülecek. Ulusal ve yerel düzeyde riskli alanlarda kentsel dönüşümlerde önceliklendirme yapılacak ve stratejiler geliştirilecek.

3-) Gayrimenkul değerleme sistemi geliştirilecek,

Gayrimenkul Değerleme Sistemi için gerekli olan yasal, kurumsal ve teknik altyapıya dair düzenleme ve iyileştirme çalışmalarına hız verilecek. Değerleme sistemine yönelik veri ve değerleme standartları oluşturulacak.

4-) Mimari yapılaşmanın kuralları belirlenecek,

Şehirlerimize yönelik planlama ve mimari yapılaşma kuralları belirlenirken o yöreye uygun tarihi ve özgün yapılaşmaya göre kurallar belirlenmesine özen gösterilecek.

5-) Barınma ihtiyacı raporu hazırlanacak,

Yeni yapılacak konut projelerinde dar gelirliler, engelliler, yaşlılar, kadınlar, öğrenciler gibi dezavantajlı grupların barınma ihtiyacının karşılanması için araştırma raporu hazırlanacak.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz