Arsa Değerlerine İlişkin Tartışmalar Dinmeyecek Gibi !

Son dönemde büyük tartışma konusu olan emlak vergileri için arsa birim değerleri yayınlandı. 27 Aralık 2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 70 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 2017 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak oran yeniden belirlenmiştir. Konuya ilişkin Dünya Gazetesi köşe yazarı Bumin Doğrusöz emlak vergisi davalarında arsa birim değerlerine ilişkin takdir komisyonu kararları hakkında bir yazı kaleme aldı.

Emlak vergisi açısından genel vergilendirme dönemi olan gelecek yıl uygulanmak üzere, vergi matrahının tespitinde ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararından sonra Danıştay 9. Dairesi geçtiğimiz günlerde yayınladığı kararındaki görüşünü değiştirdi. Yeni yayınladığı görüş ise şu şekilde. “Takdir komisyonu kararlarına karşı, bu kararların ilanından sonra dava açılmaması halinde bu kararların kesinleşeceğini ve verginin tarh ve tahakkukundan sonra açılacak davalarda arsa birim değerlerine ilişkin takdir komisyonu kararlarının tekrar tartışma konusu yapılamayacağı” görüşünü benimsemiştir.

Konuya ilişkin görüşlerini belirten Bumin Doğrusöz, “Oysa Danıştay Dairesi'nin de kararlarında belirttiği gibi, emlak vergisine ilişkin tarh ve tahakkuk işlemi birel işlem olmakla birlikte, arsa / arazi değerlerine ilişkin takdir komisyonu kararları düzenleyici işlem niteliğindedir. Zaten bu yüzdendir ki -Daire kararında da belirtildiği gibi- takdir komisyonu kararlarına karşı açılan davalarda verilecek iptal veya kısmen iptal kararları, aynı mahalle, cadde veya sokakta bulunan bütün emlâk vergisi mükellefleri için -dava açmamış olsalar dahi- sonuç doğurmaktadır” dedi.

Sözlerine devam eden Bumin Doğrusöz, “Mükellefler, arsa veya arazi değerlerinden ancak belediyelere müracaatları ile haberdar olmaktadırlar. Ne yazık ki belediyeler emlak vergisi tahakkuklarını dahi kanuna rağmen bildirmemekte, mükelleflerin belediyeye müracaatla öğrenmelerini istemektedirler. Nitekim pek çok kişi tarh olunan emlak vergisi tutarını ve dolayısıyla arsa/arazi birim değerlerini sorma veya ödeme aşamasında öğrenmektedir.”

 

Kaynak: Bumin DOĞRUSÖZ / Dünya× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz