Binaların Ömrünün Uzaması İçin Su Yalıtımı Çok Önemli


Bu yazımızda son dönemde binaların dayanıklılığının tartışıldığı bugünlerde su yalıtımı üzerine duracağız. Aslında su yalıtımı dendiğinde herkesin aklında biraz bir şeyler şekillenmiştir. Yapı ömrünü ve dayanıklılığını önemli ölçüde belirleyen su yalıtımını kısaca anlatmak gerekirse, binanın yapısal özelliklerini korumak bakımından zemin yalıtımı olarak açıklanabilir. Şimdi konuyu biraz daha açalım ve detaylı bir şekilde inceleyelim.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılacak değişiklikle su yalıtımını zorunlu hale getirdi. Zemin suyunun, binanın taşıyıcı sistemine tehdit oluşturmaması için yeni yapılacak binalarda su yalıtımı da denetlenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Isı, Su, Ses ve yangın Yalıtımcıları Derneği İZODER’in destek ve girişimleriyle mevzuattaki eksikleri gidermek üzerine hazırlanan “Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Binalara dayanıklılık, kalite ve güç kazandıracak yönetmelik ile artık binaların kaderi değişecek. Yeni yapılan binalarda bu yönetmelikte öngörülen esaslara uyulmadığının tespit edilmesi halinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi verilmeyecek.

Yapılan araştırmalara göre depremler de binaların yıkılmasının en büyük nedenlerinden birinin, zemindeki kolonları, kirişlerin ciddi şekilde korozyona uğraması ve böylece binaların taşıma yükünün azalması olduğu belirtilmektedir. Bunun için yeni yapılacak binalarda özellikle su yalıtımı projeleri, su yalıtımı malzemeleri ve su yalıtımının uygulanması büyük önem taşımaktadır.

17 Ağustos depremi sonrasında yapılan incelemeler sonucu, yüzde 79'u hasarlı bulunan 55 bin 651 konut ve işyerinin yüzde 64'ünde korozyon tespit edilmesi su yalıtımının önemini ortaya çıkarıyor. Yapıların, öncelikle su yalıtımı ile donatılarak korozyona karşı korunması gerekiyor. Bugün ülke genelindeki 15 milyon konutta halen su yalıtımı yok.

Tabi su yalıtımı ile mücadele edilmesi en zor konulardan biri. Bina dayanıklılığını bu kadar etkileyen bir konunun önüne geçebilmenin en önemli noktası denetimdir.

Bina dayanıklılığı için gerekli olan su yalıtımı, şimdiye kadar çoğunlukla ihmal edildiği için, ülkemizde 30 yıllık binalar ömrünü tamamlamış olarak görülüyor. Oysa asgaride 80-100 yıl gibi bir süre için inşa edilmesi gerekiyor binalarımızın.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz