Çevreyle Dost Olacak, ‘Yeşil Sertifikalı’ Binalar

Türkiye genelinde "Çevreyle dost" kriterlerini karşılayan bina ve yerleşim yerlerine "Yeşil sertifika" verilmesi planlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca üstünde çalışılan düzenleme, binalarda aranacak "yeşil" kriterlerin, Yeşil Sertifika Komisyonu tarafından belirlenmesini öngörüyor.

Böylece sertifikayı almaya hak kazanan binalar, "yeşil" logo taşıma hakkına da sahip olacak.
"Sürdürülebilir Binalar ile Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Yönetmelik Taslağı"nı hazırlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde "çevreyle dost" ilkeleri baz alarak inşa edilen binalara "yeşil sertifika" verilmesine yönelik yasal altyapı oluşturmayı hedefliyor.

İlk defa "Yeşil Sertifika Belgesi", "Yeşil Sertifika Komisyonu" ile "Yeşil Sertifika Logosu" gibi tanımlara yer verilen taslak, 2014'ten bu yana yürürlükte olan "Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik"te çeşitli değişiklikleri öngörüyor.
"Belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan değerlendirme sonrası, kuruluşça binaya veya yerleşmelere verilen belge" olarak tanımlanan Yeşil Sertifika; mevcut ve yeni binalarla tüm yerleşmelerin teknik özellikleri ve gereksinimlerini dikkate alarak çevresel, sosyal, ekonomik performanslarının, sürdürülebilirliğini amaçlıyor.

Yeşil Sertifika belge başvuruları, taslağa göre; bina sahibi veya yerleşim alanı temsilcileri tarafından, değerlendirme kılavuzuna uygun olarak bağımsız sürdürülebilirlik uzmanları veya proje müelliflerine hazırlattığı belgelerle, Bakanlıkça yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarına yapılacak. Belgelendirme kuruluşları da, değerlendirme uzmanlarının düzenleyeceği raporun sonucuna göre, Yeşil Sertifika belgesini düzenleyecek ya da başvuruya olumlu yanıt vermeyecek. Bakanlıkça, "Yeşil Sertifika" logosunu kullanımına, isteğe bağlı olarak alınacak Yeşil Sertifika belgesine hak kazanan bina ve yerleşmelerde müsaade edilecek. 

Bakanlık bünyesinde kurulması öngörülen Yeşil Sertifika Komisyonu, sürdürülebilir yeşil bina ile sürdürülebilir yerleşmelere dair sistemin kurulması ve işletilmesine yönelik usul ve esasları belirlemeyecek. Mevcut yönetmelikteki Daimi Komite'nin yerine kurulması planlanan komisyon, yeşil sertifika belgesini vermekle yetkili belgelendirme kuruluşlarının müracaatlarını inceleyecek ve bu kuruluşlara yönelik şikayetleri de değerlendirecek.

Bina ve yerleşmelerin belgelendirilmesi için zorunlu ölçütleri, performans göstergeleri, alansal büyüklükler gibi kıstasları kapsayan değerlendirme kılavuzunu hazırlatacak olan Komisyon, beş yılı aşmayacak periyotlarda kılavuzun güncellenmesini de üstlenecek.

Yönetmelik taslağında, yükümlülüklerini yerine getirmediği saptanan belgelendirme kuruluşlarına uygulanacak yaptırımlara da yer verildi. Taslak kapsamında, yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlenen kuruluşların faaliyetleri Bakanlık tarafından geçici olarak kısıtlanabilecek ya da, askıya alınabilecekken, uygunsuzlukları niteliğine göre 20 iş gününden az, 60 iş gününden fazla olmayacak sürelerde Yeşil Sertifika Komisyonu'nca belirlenecek zaman diliminde gidermeyen kuruluşların belgeleri geçersiz kılınacak.

İlgili kurum ve kuruluşların da görüşlerine açılan taslakta, başka ülkelerde yerleşik belgelendirme kuruluşlarının da komisyonca verilecek karar sonucunda Türkiye'deki kuruluşlarla denk kabul edilmesi planlanıyor. Son şeklini ilerleyen süreçte alacak taslaktan sonra, yönetmeliğin yayımlanmasıyla uygulama tarihi de belirlenecek.

Kaynak: AA

 × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz