Emlak Vergi Matrahıyla İlgili Güncel Bilgiler !

Matrah, vergi borcunun hesaplanması için, vergi oranının tatbik edildiği ekonomik veya teknik miktar olarak tanımlanıyor. Vergi tarhı yapılabilmesi için vergi konusunun iktisadi bir değer veya sayısal bir ölçü olarak ifadesi gerekiyor. Gelir vergisinde, bir takvim yılında elde edilen kazanç ve iratların net tutarı, iktisadi bir değer olan matrah türüdür. Aynı şekilde emlak vergisinde matrah, bina veya arazinin rayiç değeridir. Dünya Gazetesi yazarı olan Bumin Doğrusöz, yazısında Emlak vergisi matrahı Emlak Vergisi Kanunu uyarınca belirlenen vergi matrahları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bumin Doğrusöz, “Emlak Vergisi Kanunu uyarınca, genel beyan dönemi olarak adlandırılan dört yılda bir vergi matrahı belirlenmekte, aradaki yıllarda ise bu matrahlar yeniden değerleme oranının yarısı oranında revize edilerek dikkate alınmaktadır. Emlak vergisi matrahının belirlenmesinde, takdir komisyonları tarafından belirlenen arsa / arazi metrekare birim fiyatları ile ilgili bakanlıklar tarafından müştereken belirlenen bina inşaat metrekare maliyet bedelleri esas alınmaktadır”.

2018 yılının genel beyan dönemi olması dolayısıyla takdir komisyonları arsa ve arazi metrekare birim fiyatlarını belirleyerek ilgili belediye ve muhtarlıklara teslim etmişlerdir. Öte yandan Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 49. maddesinde (b fıkrası paragraf 3) yer alan “Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıkları onbeş gün içinde ilgili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilirler. Vergi mahkemelerince verilecek kararlar aleyhine onbeş gün içinde Danıştay'a başvurulabilir” şeklindeki düzenleme, cümlede sayılanların dışındakilerin (ilgililerin / mükelleflerin) de dava açma haklarına bir sınırlama içermemekle birlikte uygulamada dava açma hakkını sınırlayan şekilde anlaşılmış ve dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin E.2011/38 K.2012/89 sayı ve 31.5.2012 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Bu iptal kararı sonrasında mükelleflerin de dava açma hakları tartışma ortadan kalkmıştır.

 

Kaynak: Bumin DOĞRUSÖZ / Dünya× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz