Gayrimenkul Gelirlerine Vergi Zammı

Mecliste tartışılacak olan yasada; gelir vergisinin 3. dilimi için kabul edilen vergi %27’den %30’a yükseliyor. Ev satışından gelir kazananlar; 30 bin TL'yi geçen-70 bin TL üst sınır- gelirleri için şuan ki yasaya göre %27 vergi verirken, tasarı kabul edildiğinde %30 vergi verecek.

Taşınmaz satışı üstünden vergi verilmesi için; önce alış fiyatının üstünde satış değerinin olması gerekiyor, yani para kazanması şart.

5 seneden evvel satılıp para kazanıldığında, elde edilen paradan istisna olarak 11 bin TL düşülebiliyor. Ek olarak enflasyon endeksinde ki hareketlenmenin %10’nun üstünde olduğu anlarda alış maliyeti arttırılıp, değer artış kârı azaltılabiliyor ve böylelikle enflasyon değerlemesi sayesinde ödenmesi gerekli olan vergi rakamı azaltılabiliyor. 

Şirketin sahip olduğu gayrimenkul, 2 sene içinde elden çıkarıldığında kazanılan paranın tamamı üstünden vergi hesaplaması yapılıyor. 2 tam sene geçtikten sonraysa satışta kazancın %75’i istisna kabul ediliyor.Tasarı ile bu oran %50’ye indiriliyor. Bu şekilde şirketler 2 sene içinde tuttukları taşınmazlarını sattıkları vakit, kazançlarının 1/4'ü için vergi verirken tasarıyla artık kazançlarının yarısı üstünden vergi verecekler.

Kurumlar Vergisi (KV) istisnasından faydalanabilmek için; satış kârının istisnadan yararlanan tarafının, satışın gerçekleştiğini izleyen 5. senenin bitişine dek pasifte “özel bir fon” içinde olması gerekiyor. Satış fiyatının, eylemin gerçekleştiği seneyi izleyen 2.takvim yılı bitene kadar alınması da istisnanın bir diğer şartı.

Taşınmazlarını satan kişiler için de, firmalar için de, 2017 senesinde olacak kural değişikliğinin, 2017'de ki kazançlarına etki etmemesi gerekir.

Hürriyet× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz