Gülsüyü-Gülensu’da Emsal Transfer Mağduriyeti Ortadan Kalkacak

Senelerdir kangren haline gelmiş Gülsuyu-Gülensu mahallerinin 1/5000’lik imar planları, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi içerisinde oy birliği ile kabul edilmişti. Askıya çıkan planlara yapılan itirazın süresi sona erdi. Maltepe Belediyesi de, 1/1000’lik planların hazırlanıp İBB’ye sunulması adına kolları sıvadı. Yapılan plan ile 1.5 milyon metrekarelik alanda, yerinde kentsel dönüşüm uygulanması öngörülüyor. %29’u donatı ve yol alanı olarak tasarlanmış planın %5.3’ü ticaret ve konut alanı, %65.7’si ise yalnızca konut inşasına ayrılmış vaziyette. Parsellerin büyüklüğüne göre ise emsal değerlerinin en üst sınırı olarak 2.1 belirlendi. .

Emsal Transferi Türkiye’de Bir İlk

Yapılmış olan 1/5000’lik Nazım İmar Planı çerçevesinde, nüfus artışına bağlı olarak düzenlenecek donatı alanları içerisinde kalmış vatandaşların mağduriyetini gidermek adına Türkiye’de ilk defa emsal transferi uygulaması, yapılan plan notlarında yer alıyor. Bu sayede, yeni planda dikkate alınmış donatı alanları içerisinde evleri bulunan vatandaşlarımızın konut alanı olarak öngörülen parsellere taşınmaları sağlanacak.  

Mülkiyet Hakkına Sahip Çıkılıyor

Maltepe Belediyesi ise askıya alınan planlar hakkında emsal transferinden koşulsuz şartsız tüm hak sahiplerinin yararlanabilmesi adına da, 1/5000’lik planlara bazı itirazda bulundu. Belediye ilk olarak, Gülsuyu ve Gülensu mahallesinde tapusu bulunmayan vatandaşların, tapu sorununu çözmek adına harekete geçmiş durumda. Belediye, 2000 yılından önce o mahallerde yaşadığını belgelerle ispat edebilen fakat tapusu olmayan vatandaşlar için, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Hakkındaki  kanunun gölgesinde, yasal altyapı oluşturacak olan düzenlemeyi, hazırlayacak olduğu 1/1000 ölçekli plan notlarına dahil edecek. Belediye bununla kalmayıp, 1/5000’lik planlara yapmış olduğu itirazda da tapulu, tapu tahsis belgeli ve de tapusuz vatandaşların mülkiyet hakkının da güvence altına alacak olan, “Gecekondu Islah İmar Planı” isimli maddenin de eklenmesini talep ediyor.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz