İmar Kanununda Köklü Değişim!


TBMM Çevre Komisyonunda Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Yapılan değişiklik ile imar kanunda köklü değişim getirecek "Mekansal Strateji Planı" başlığı yürürlüğe girmiş oldu. Kanun kapsamında imar planlarında değişikliğe gidilecek, yeni imar planı 1 Haziran 2019'dan itibaren hazırlanıp onaylanacak.

Mekansal Strateji Planı

Yeni düzenleme ile eklenen "Mekansal Strateji Planı" nın tanımı; “ekonomik, sosyal politikalar ve çevre politikaları ile stratejilerini mekanla ilişkilendirerek fiziki gelişme ve sektörel kararlar, ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde hazırlanan, raporu ile bütün olan plan" olarak açıklandı.

Bu plana göre mekansal planlar kapsamında "Çevre Düzeni Planları" ve "İmar Planları" kademeleri oluşacak. İmar planları ise "nazım imar planı" ve "uygulama imar planı" olarak bölünecek. Her plan, bir üst kademedeki plana uygun olarak hazırlanacak.

Mekansal strateji planları kapsamında; kalkınma planı ile varsa bölge planları, bölgesel gelişme stratejileri ve diğer strateji belgelerinde sunulan planlar da tespit edilecek.

1/5000 Nazım İmar Planları Engellenmeyecek

Büyükşehirlerde 1/25.000 ölçekli nazım imar planının yapılmış olması halinde, gerekli görülen bölgelerde 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının yapılması engellenemeyecek

Kabul edilen yeni imar planı kapsamında; kamu kurum ve kuruluşları tarafından inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin hizmet alımı yapılmış ise inşaatın yapımına ve denetimine ilişkin her türlü fenni mesuliyet kamu kurum ve kuruluşu adına danışman firmanın mimar ve mühendisler tarafından üstlenecek.

Ruhsatsız Yapılara İzin Yok

Ruhsatsız veya mevzuata aykırı başlanan yapılar, idare tarafından tespit edildiğinde mühürlenip ve inşaatı da durdurulacak. Ruhsata bağlanamayacağı veya aykırılıklarının giderilemeyeceği tespit edilen yapılar, bir aylık süre beklenmeden belediye veya valilik tarafından yıkılacak.

Artık, bisiklet yolları ile bisiklet park istasyonları zorunlu hale gelecek. Topografya ve arazi eğimi nedeniyle bisiklet yolu yapılamayan yerlerde ise yaya yolları düzenlenecek.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz