Kentsel Dönüşüm İçin 18 Ay Olan Kira Desteği 36 Aya Çıkarılmalı


Son dönemde kentsel dönüşüm de yatırımların artması ve pek çok firmanın destek vermesi için kira yardımı gibi destekler veriliyor. Kentsel dönüşümde hak sahiplerine geçici konut veya işyeri tahsisi yapılamaması halinde kira yardımı yapılıyor.

Kentsel dönüşüm mevzuatı gereğince; anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapılar ile uygulama alanı dışındaki riskli yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine veya ilgili kurumca belirlenecek tarihe kadar, mümkün olması hâlinde geçici konut veya işyeri tahsisi yapılıyor.

Bunun mümkün olmaması hâlinde ise, Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabiliyor. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir. Yapılacak kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmı, taşınma masrafları da dikkate alınarak peşin olarak ödenebiliyor.

Hepinizin bildiği gibi yardım süresi, riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 ay, kanun kapsamında anlaşma yoluyla kamulaştırılan yapılarda 5 ay.

DKY Başkanı Ali Dumankaya ise yılda 500 bin konutun yenilenmesi için, yeni yasaların bir an önce hızlı bir şekilde çıkarılması gerektiğini belirtti. Dumankaya, son dönemde gündemde olan alan bazlı projelerin teşvik edilmesi için kira yardımının 18 aydan 36 aya çıkarılması gerektiğini belirtti.

Yeni yasada kira yardımlarında ikamet şartının kaldırılarak, herkesin devletin vereceği kira yardımından faydalanabilmesi için çalışıldığını anlatan Ali Dumankaya, bu değişikliğin kentsel dönüşüme uzak duran firmalara teşvik niteliğinde olduğunun altını çizdi. Ali Dumankaya beklenen diğer „ düzenlemeleri şu şekilde sıraladı: "Yerli malzeme kullanımının da teşvik edilmesi gündemde. Maliklerin kendi aralarında yaşadıkları fikir ayrılıkları zaman zaman resmi süreçlerin ilerleyişini baltalayabiliyor. Maliklere iletilen tebligatların ulaşması ve maliklerin de tebligatlardaki yönlendirmelere uygun davranması sürecin hızlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu sebeple, e-tebligat modelinin gelmesini bekliyoruz. Bu sayede tebligata bağlı süreç daha hızlı şekilde çözülecek."

Yapılan kira yardımının 18 ay olması alan bazlı dönüşümlerde projelerin uzun sürmesinden dolayı az olduğunu belirten Ali Dumankaya, “Devletin sağladığı 18 aylık kira yardımı bina bazında yapılan kentsel dönüşümler için yeterli, fakat alan bazlı olarak yapılan büyük projelerin 18 ayda bitmesi mümkün değil. Bu yüzden kira yardımlarının 36 aya çıkarılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz