Kentsel Dönüşümde 7 Muafiyet!


6306 sayılı kanun da son yapılan değişiklik ile kentsel dönüşüm sürecinde riskli binası yıkılan bina sahiplerine bazı kolaylıklar getirildi. Sizler için kentsel dönüşümde 7 muafiyet konusunu araştırdık…

Bilindiği üzere riskli olarak tespit edilen yapılar yıkılarak yerine, deprem yönetmeliğine uygun binaların inşa edilmesi kentsel dönüşüm projelerinin öncelikli amaçlarından.

Bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine veya Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara müracaat eden vatandaşlar binalarını tescil ve tespit ettirebiliyor.

Gerekli olan riskli raporunun alınmasının ardından da kentsel dönüşüm süreci başlamış oluyor. İşte 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda yapılan son değişiklik ile  bina sahiplerine bazı muafiyet hakları sunuldu. Peki sunulan bu muafiyetler nelerdir?

Kentsel Dönüşümde 7 Muafiyet

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanununun ilgili bölümü şu şekilde değiştirildi:


a) İlgili kurum veya gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alman harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır.
      
b) Riskli alanlarda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerince, ilgili kurum adına değil de kendi adlarına uygulamada bulunulması halinde, riskli alanlardaki yapıların mevcut alanları için daha önce belediyelerce alınan harç ve ücretlere ilave olarak, sadece kullanım maksadı değişiklikleri ile yapı alanındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınır.
      
c) Uygulama alanındaki mevcut yapıların İmar Mevzuatına uygun olup olmadığına bakılmaksızın, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır.
      
Muaf olunan harç, vergi ve ücretler şunlardı;

1) Noter harçları.

2) Tapu ve kadastro harçları.

3) Belediyelerce alınan harçlar.

4) Damga vergisi.

5) Veraset ve intikal vergisi.

6)  Belediye Meclisi kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücret.

7) Banka ve sigorta muameleleri vergisi.”

Peki, Daha Alınan Harçlar Ne Olacak?

Yapılan düzenlemenin ardından kentsel dönüşüm kapsamında yapılan binalardan alınan evler için ödenen tapu devir harçları ve müteahhitlerden daire satın alanların ödedikleri tapu harçları geri alınabilecek.

Bu kapsamda İstanbul'da açılan ve sonuçlanan mahkeme kararlarına göre, Kanun'daki harç muafiyetine rağmen, kentsel dönüşüm kapsamında yapılan inşaatlardan müteahhidin veya arsa sahibinin 27 Temmuz 2014 tarihinden sonra tapuda işlemi yapılan daire satışında (ilk satış) ödenen tapu harçları (yüzde2 müteahhit/arsa sahibi/satıcı ve yüzde 2 alıcı/müşteri/üçüncü kişi) geri alınmasının önü açılmış oldu.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz