Kira Gelir Beyannamesi Süresi 2018 Bitti Mi ?


Bu yazımızda 2017 yılında elde edilen kira gelirleri için 2018 yılında kira beyanı ne zaman verilir, beyanname son günü ve taksit ödeme son günü ne zaman konularında ayrıntılı bilgi paylaşacağız.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddesinde belirlenen mal ev haklardan elde ettiği kira geliri toplamı her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen istisna tutarı üzerinde ise kiraya veren ve gelir elde eden kişinin istisna tutarı üzerindeki kısım için vergi ödemesi gerekmektedir. Vergi ödeyebilmek için de bağlı bulunulan vergi dairesine beyanname vermek zorundadır. İşte verilen bu beyanname kira beyannamesi diğer ismi ile Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) beyannamesi olarak tanımlanmaktadır.

Geçtiğimiz yıl konutta 3 bin 900, işyerinde ise 30 bin TL’den yüksek kira geliri olanlar bu sene kira gelir vergisi mükellefi olmaktadır. Her yıl iki eşit taksit halinde ödenebilen kira gelir vergisi, ilk taksi ödemesi Mart’ta, ikinci taksit ödemesi ise Temmuz’da.

Kira gelir vergisi beyannamesi; kayıtsız (adi) posta ile gönderilmiş veya özel dağıtım şirketleri tarafından getirilmiş ise vergi dairesi evrak kayıt tarihinde, kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi, Kurye vb.) ile gönderilmiş ise zarfın üzerine PTT tarafından tatbik edilen kabul tarihinde verilmiş sayılıyor. 

Beyanname internet üzerinden "Hazır Beyan Sistemi" ile de verilebiliyor. Hazır Beyan Sisteminde ise kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayılıyor.

Kira Beyannamesi Süresi Bitti Mi? Yoksa Süre Uzatıldı Mı?

Kira beyannamesi verme süresi bitmedi. Vergi dönemi başında açıklanan 1-26 Mart tarihleri, GİB tarafından uzatıldı. Kira beyannameleri için son tarih 2 Nisan oldu. Buna göre vergi mükellefleri beyanname vererek ödemelerini 2 Nisan'a kadar yapabilecek.

Peki, Ölüm Halinde Kira Gelir Vergisi Beyannamesi Ne Olur?

Ölüm halinde kira gelir beyannamesi ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından veriliyor.

Vefat eden mükelleflere ait - ölüm tarihinin içinde bulunduğu takvim yılı başından ölüm tarihine kadar olan döneme tekabül eden (GMSİ+ÜCRET+DKİ+MSİ) - kıst dönem beyannameleri (1001 D Kodlu Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi) http://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresindeki Beyanname Düzenleme Programı (BDP) üzerinden elektronik ortamda 27 Aralık 2017 tarihinden itibaren verilebiliyor.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz