Konut Hesabında Devlet Katkısı 25 bin lira Oldu!


Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik yapıldı, söz konusu Kanun ile önemli değişikler yapıldı.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında, nüfusun hızlı arttığı ve konut fiyatlarının yüksek olduğu bölgelerde hükümet gelir seviyesi düşük vatandaşların ev sahibi olabilmeleri için bazı destekler verecek. Bu desteklerin başında ilk kez ev sahibi olmak isteyenler için oluşturulan konut hesabında, devlet katkı payı 25 bin liraya yükseltildi.

Gelir seviyesi düşük vatandaşlar için oluşturulan konut hesabı uygulamasının daha etkin ve tasarrufları artırıcı bir sistem haline getirilmesini maksadıyla, sistemi artık Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek. 

Düzenleme ile Türk vatandaşlarının yurt içinde konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına devlet katkısı ödenebilecek. Ödenecek devlet katkısı sadece bir konut edinimi ile sınırlı olup ödenecek devlet katkısı, katılımcı bazında bu hesaplarda biriken toplam tutarın yüzde 25'ini geçemeyecek.

Devlet katkısı ödemesi katılımcı bazında azami 25 bin lirayı geçemeyecek. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Azami tutarı dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Devlet katkısı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanacak ve hak sahibine, hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek. 

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan madde şöyle; 

“Türk vatandaşlarının yurt içinde konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına Devlet katkısı ödenebilir; ödenecek Devlet katkısı sadece bir konut edinimi ile sınırlı olup, katılımcı bazında bu hesaplarda biriken toplam tutarın yüzde 25’ini geçemez.”× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz