Konut Kira Vergisinde Son Durum

Yasa tasarısı ile; Gelir Vergisi Kanunu’nda (GVK); hem götürü giderinin payı %25’den, %15’e çekiliyor, hem 3.vergi payı oranı  %27’den, %30 seviyesine çıkıyor. Her iki düzenleme de; kira getirisi olanların şuan ki durumdan fazla vergi ödemesine yol açacak. 15 farklı aylık-yıllık kira kazancı için 2 ayrı vergi hesaplandı: 

İlki; hali hazırda ki yasaya göre, 2.si tasarıdaki değişimlere göre düzenlenen vergi hesabı. Bu sebeple ev sahipleri, tasarının yasalaşması itibariyle hangi kira geliri için ne kadar fazla vergi ödeyeceğini bu tablodan görebilir. 

Gelir vergisi rakamında ki artıştan (yüzde 27’den, yüzde 30’a) ötürü sadece kira geliri-matrahı senelik 30.000 lirayı geçenler etkilenecek. Yani yıllık kira getirisi matrahı 30 bin lirayı geçenler -70 bin liraya kadar gelirleri için- normalde %27 vergi verecekken, yeni tasarıyla beraber ödeyecekleri oran %30’a çıkacak.

2017 yılı içinde sene boyunca 3.900 liraya gelene kadar kazancı olanlar beyanname vermeyecek. Bu sebeple vergi de vermeyecekler. 3.900 liradan fazla getirisi bulunanlar beyanname verecek. (GVK. Md.21)

Her sene tekrardan belirlenen bu istisna tutarı 2016 kazancı için 3.800 liraydı, 2017 gelirleri için ise bu rakam 3.900 lira. (296 no.lu GV Genel Tebliği)

- Ödeyeceğim vergiyi ‘götürü gider’ ne kadar azaltır?

Basitçe hesaplama yapmak istenirse şöyle: Senelik kira kazancından, önce istisna (3.900 lira) ve (Yasa tasarısına göre) yüzde 15 götürü gideri alınıyor, vergi hesaplanıyor. Götürü giderde; 3.900 liralık istisna düşülmüş kira gelirinin %15’i doğrudan(belgeye gerek yok) kira kazancından düşülüp kalan rakamın üstünden hesaplanıyor. Beyanname verecek mükellefler iki farklı gider yönteminden birisini seçebiliyor; ‘götürü gider’ ya da ‘gerçek gider’ (GVK Md. 74).

- Ödenecek vergiyi ‘gerçek giderler’ ne kadar düşürür? 

Gerçek gideri seçen kişiler senelik kira getirisinden, evvel 3.900 TL istisnayı, sonrasında belgeye dayanarak gerçek giderlerini düşüp, kalan rakam üstünden vergiyi hesaplayabiliyor. Götürü gidere göre değişik olan noktası, giderler evraklı olmalı.

- Götürü gider yöntemi mi, gerçek gider yöntemi mi, hangisini seçmeliyim?

Götürü giderde (2017 senesi kazancı için 3.900 liralık istisna düşülmüş) kira gelirinin  %15’i doğrudan (belge zorunlu değil) kira gelirinden düşülüp kalan rakam üstünden vergi hesaplanıyor. Ev sahipleri genelde hem hesaplaması rahat olduğu için, hem de dönem içindeki gerçek gideri, götürü giderden (gelirin yüzde 25’inden) daha az bir rakamda olduğu için, götürü gideri seçmekteydi. Ama meclisteki tasarının yasalaşmasıyla götürü gider çekiciliğini kaybedecektir. Götürü gider yöntemini seçenlerin iki sene süresince bu yöntemden vazgeçme şansları da bulunmuyor. (GVK Md. 74).

- Gerçek gider yöntemi kimler için avantajlı?

Tasarı yasalaştığı zaman %15 götürü gidere göre, daha çok indirilebilir gerçek gideri olan ev sahipleri gerçek gider yöntemini seçerek biraz daha az vergi verebilir. Ama götürü gider belgesiz olarak hesaplanabilirken, gerçek giderler belgeli şekilfe vergi hesabında inceleniyor. Bu belgelerin beş yıl saklanması ve gerekirse denetimde gösterilmesi gerekiyor. (2017 kira gelirleri için 2022’nin sonuna kadar saklanmalı)

- Beyanname verdikten sonra usul değişikliği yapılabilir mi?

Götürü gider usulünü kabul edenler normal şartlarda 2 sene dolmadan bu usulden dönemiyorlar. Elde edilen kira gelirine ilişkin gelir vergisi beyannamelerinde, hatayla götürü gider usulünü seçenler ise beyannamenin verildiği sene içinde olması şartıyla düzeltme beyannamesi verdiklerinde gerçek gider usulünden yararlanabiliyorlar. (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, 29.12.2016 Tarih ve 108276 Sayılı Özelge)

Tasarıda gelir vergisi oran artışının 2017 gelirleri için uygulanacağı söyleniyor. (Ücret gelirlerinde 2018’den itibaren yeni oran geçerli.) Bu sebeple sene başındaki kural, sene bitmeden değişmiş oluyor Adeta maç oynanırken maçın kuralları değişmiş oldu... Bu kural düzenlemeleri iyi niyetli mükellefleri sıkıntıya sokacaktır. Hem götürü gider oranının aşağı çekilmesi, hem vergi oranının %7’den 30’a yükselmesi 2018’le beraber uygulamaya konmalı. Dileriz, mecliste bu durum önemsenir ve yeni kural yeni senede geçerli olur.

Hürriyet × YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz