Yapı Denetimi Elektronik Ortama Taşınıyor!


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik düzenlemesi ile yapı denetimi elektronik ortama taşınıyor. Düzenleme ile özel binaların yapımını denetleyecek yapı denetim kuruluşları Bakanlıkça elektronik ortamda belirlenecek...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un bazı hükümlerinde değişiklik yapıldı.

Yapılan yeni düzenleme ile özel binaların yapımını denetleyecek yapı denetim kuruluşlarının Bakanlıkça elektronik ortamda belirlenmesi, düzenlemelerin 1 Ocak 2019 tarihinde itibaren yürürlüğe girmesi hükme bağlandı.

Noter Huzurunda Çekiliş İle Sıralama

Yenişafak gazetesinin haberine göre; yayımlanan tebliğde, yapı denetim kuruluşları, her ilde Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ile belirlenen üç yapı grubu için ayrı ayrı sıralanacak ve ilk sıralama noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenecek.

Kuruluşlara görevlendirildikleri işlerin yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedeli nispetinde puan verilecek, daha sonraki sıralamalar puanı az olandan çok olana doğru yapılacak ve gelen işlerde sırasıyla yapı denetim kuruluşları, puanı az olandan çok olan kuruluşa doğru Bakanlıkça elektronik ortamda görevlendirilecek.

Bakanlıktan yapı denetim izin belgesi alarak ilk kez sıralamaya dahil olacak yapı denetim kuruluşları da merkezinin bulunduğu il için yapılan sıralamada, o il merkezli kuruluş veya kuruluşlar bulunması halinde belge aldıktan 90 gün sonra sıralamaya alınabilecek.× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz