TOKİ’den İnşaat Sorunlarına Yeni Bakış 'Yapı Bilgi Modellemesi'


TOKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ev ve Şehir Seminerlerinin 11. si  TOKİ İstanbul Halkalı binasında gerçekleştirildi. Seminerde  Doç.Dr. Beliz Özorhon Orakçal, Yapı Bilgi Modellemesi (Building Information Modeling-BIM) hakkında bilgi verdi, inşaat sorunlarının çözümünde “bütünleşik yaklaşımın” benimsendiğini belirtti

BIM’ın Kaynağı Bütünleşik Proje Teslimi

Proje Yönetimi, projenin başından sonuna kadar planlanması kontrol ve koordinasyonunun yapılmasıdır. Dünya çapında proje yönetimine bakıldığında artık daha bütünsel daha genel bir proje anlayışının hakim olmaya başladığı görülüyor. Bu yaklaşımlara baktığımızda Amerika’da 2007 yılında doğan Bütünleşik Proje Teslimi (BTB), daha çok ilişkisel sözleşme dediğimiz hususa, karşılıklı güvene dayanan bir yaklaşım. BIM de Bütünleşik Proje Tesliminden doğan bir modelleme.

Doç. Dr. Beliz Özorhon Orakçal, BIM’i “bir yapının/tesisin yaşam döngüsü boyunca tesise ve/veya projesine ait birbiriyle uyumlu, koordineli ve ilişkili her tür bilginin 3 boyutlu parametrik ve nesne tabanlı modeller vasıtasıyla oluşturulması ve kullanılması süreci” diye tarif etti.

“Hong Kong’da BIM standartlarını onların TOKİ’si hazırlamış”

 Doç. Dr. Orakçal şu bilgileri verdi:  “Dünyadaki uygulamalar Kuzey Avrupa’da gelişmiş durumda. Ama gelişmekte olan pazarlara baktığımızda özellikle Çin, Singapur ve Hong Kong’da çok yüksek oranda kullanım olduğunu ve devlet eliyle bunların yapıldığını görüyoruz. Dikkatinizi Hong Kong’a çekmek istiyorum, çünkü oradaki Konut İdaresi’ni, TOKİ’nin bir eşdeğeri olarak düşünüyorum. Hong Kong’da sosyal konutların yapımında BIM zorunluluğu getirmişler. Binaları işlettikleri için işletim, bakım, onarım giderlerinin düşürülmesi adına da BIM kullanımı oldukça etkin bir yöntem. Diğer ülkelere baktığımızda genelde farklı bakanlıklar tarafından bu standartların yayınlandığını görüyoruz. Türkiye’de de hem özel sektörde hem kamuda uygulamalar başladı ve hızlı bir şekilde gidiyor. Örnek olarak konut ve hastane projeleri, 3. Havalimanı (en güncel uygulama) ve raylı sistemler gösterilebilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin raylı sistem uygulamalarında artık BIM zorunluluğu getiriliyor.”

BIM Uygulamalarına İstanbul Metrosu Bir Örnek

Doç. Dr. Orakçal, “toplamda 120 küsur kilometre metro hattı BIM ile yürütülecek. Burada tabii 3 boyut oluşturuluyor. 4 boyutta planlama yapılması hedefleniyor. Hatta daha ileri gidilerek As Build modeller oluşturulacak. Tamamlandıktan sonra kayıt modelleri işletmeci firmaya verilerek, işletme aşamasında da BIM modellerinin kullanılması öngörülüyor.”

Ayrıca Doç. Dr. Orakçal BIM’ın Enerji Verimli Bina Tasarımı için de devlete büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

TOKİ Haber× YASAL UYARI: Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm haberler , bilgiler ve diğer yayınlar Site Linki kaynak olarak verilmeden çoğaltılamaz, yayımlanamaz, dağıtılamaz ve umuma iletilemez. Site içerikleri ile ilgili tüm yasal haklarımız saklıdır.

Yorum Yaz